Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Per Granath entledigas från uppdraget som kommunchef

Personalutskottet har beslutat att omgående entlediga Per Granath från uppdraget som kommunchef i Söderhamns kommun.

Under september-oktober har en utredning genomförts gällande huruvida Per Granath agerat på ett sådant sätt att det faller inom ramen för kränkande särbehandling av underställd medarbetare. Ärendet har hanterats skyndsamt och enligt kommunens rutin. Utredningen har genomförts av en extern oberoende konsult.

Viktigt att framhålla i det här sammanhanget är att utredningen visar att Per Granath inte agerat på ett sätt som faller inom ramen för kränkande särbehandling.

Bland annat med utredningens innehåll som underlag har personalutskottet dock kommit fram till att utskottet och Per Granath har olika syn på hur kommunchefens uppdrag ska utföras, vilket är anledningen till att personalutskottet inte längre har förtroende för Per Granath i sin roll som kommunchef.

Thomas Norgren, vice kommunchef träder in i rollen som tf kommunchef.

- Jag har förståelse för att det här beskedet väcker många frågor. Men det här är ett personalärende och arbetsgivaren har inte för avsikt att ytterligare kommentera ärendet, säger Sven-Erik Lindestam, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i personalutskottet.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter