Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Projekt Styr- och ledningsmodell

Projekt Styr- och ledningsmodell

Under 2014 utvecklar projekt Styr- och ledningsmodell vår styrning och ledning. Medarbetarnas, politikernas och ledarnas åsikter plockas upp i enkäter, intervjuer och olika workshops. Nu processas materialet inför politiska beslut runt årsskiftet.

Kommunen har en komplicerad styr- och ledningsmodell som med tiden byggts ut med allt fler delar - Vision Söderhamn, kommunens huvuduppgifter, varumärket, inriktningsmålen och de fyra perspektiven tillväxt, kvalitet, hållbar utveckling och jämställdhet.

Under 2013 framkom ett behov av att se över modellens delar och hur de svarar mot organisationens behov. Det gjordes en utredning om inriktningsmålen och en revisionsbyrå utredde politisk uppföljning av beslut.

- Vi visste redan innan projektet drog igång att vi har en del förbättringsområden. Därför är kartläggningen oerhört viktig, så vi vet vad vi behöver förstärka och utveckla. Det känns positivt att värdegrund, mål och varumärke anses styrande i vårt arbete, konstaterar Margareta Högberg, kommunchef.

En översyn behövs

Styrning och ledning i en stor organisation är komplicerat. Det är många individer och många grupper som ska fungera tillsammans och arbeta mot gemensamma mål. Det finns flera områden som behöver utvecklas. Det handlar om tid, pengar, måluppfyllelse, kunskap, förtroende, dialog, delaktighet, överblick och styrmekanismer.

Sedan tidigare vet vi att arbetet i inriktningsmålen kritiseras från många håll. Det var en av anledningarna till att kommunen sjösatte projektet för att utveckla en ny styr- och ledningsmodell.

- Vår modell har levt i åtta år och funnits med i två perioder. Den har redan justerats några gånger. Inför den nya målperioden från 2016 behöver vi gå igenom den grundligt. Det är vad det här arbetet handlar om, berättar Marianne Johansson, chef för verksamhetsledningsenheten som är ansvarig för styr- och ledningsmodellen.

Organisationen kommer till tals

Hittills har projektgruppen genomfört cirka 40 intervjuer med politiker från samtliga nämnder och styrelser och tjänstemän på förvaltningsnivå. Enkäter har skickats ut till alla ledare och medarbetare. Cirka 70 ledare och cirka 300 medarbetare har svarat.

Under hösten och vintern 2014 processas materialet vidare i organisationen. Det sker både på politisk och tjänstemannanivå, med medarbetare, ledare och politiker. Målet är att generera förslag på förbättringar inför nästa mandatperiod.

- I arbetet med översynen kommer många komma till tals. Det behövs för att vi ska vet på vilket sätt kommunen ska arbeta för att gynna både medborgare och anställda på bästa sätt, förklarar Anders Fläckman, personalchef.

Projektgruppen består av flera olika kompetenser inom personal och ekonomi.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Mer information

Välkommen med synpunkter, tips och frågor till styrmodell@soderhamn.se

Robert Blank, projektledare
Projekt Styr- och ledningsmodell
070 - 544 72 69

Granskad/Uppdaterad: 2014-10-22

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter