Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Riktlinjer för bisysslor

Kommunfullmäktige har antagit nya riktlinjer för bisysslor för anställda i Söderhamns kommun. Riktlinjerna är till för att medarbetare inte ska bedriva egen verksamhet som konkurrerar, skadar eller hindrar arbetet i Söderhamns kommun.

- Det känns bra att få riktlinjerna på plats. Nu blir det tydligt för ledare och medarbetare hur vi ska hantera bisysslor i organisationen, säger personalchef Anders Fläckman som arbetat fram riktlinjerna. 

Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen hos Söderhamns kommun. Bisysslan kan bestå av olika former av anställning, uppdrag eller egen verksamhet. En bisyssla kan vara avlönad eller oavlönad. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla.

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor; arbetshindrande, konkurrerande och förtroendeskadliga.

Arbetshindrande bisyssla

En arbetshindrande bisyssla påverkar arbetet eller arbetets utförande i Söderhamns kommun negativt. Det kan till exempel vara om arbetstagaren uteblir från arbetsplatsen under del av arbetsdagen eller avböjer en arbetsuppgift med hänvisning till en bisyssla.

Konkurrerande bisyssla

En konkurrerande bisyssla konkurrerar med Söderhamns kommuns egen verksamhet. Det kan vara att arbetstagaren har ett eget bolag som deltar i ett uppdrag som normalt borde göras inom anställningen i Söderhamns kommun, alltså att samma eller liknande tjänster utförs på fritiden som i anställningen.

Förtroendeskadlig bisyssla

Arbetstagare får inte ha en bisyssla som kan påverka förtroendet för arbetstagarens egen eller annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada Söderhamns kommuns anseende. Det kan vara att någon som konsult på fritiden gör ritningen på en villa och sedan själv godkänner denna planritning eller sitter med som deltagare i den nämnd som fattar beslut.

Skyldiga att rapportera

Chefer ska informera sina arbetsplatser och nyanställda om riktlinjerna och alla medarbetare är skyldiga att redovisa bisysslor. Förvaltningar och personalenheten ska redovisa förekomsten av bisysslor. Kommunen ska även genomföra en sökning i bolagsregistret vart tredje år.

En checklista finns framtagen för att underlätta bedömningen av bisysslan. Förvaltningschef beslutar om bisyssla kan tillåtas för medarbetare inom sin förvaltning. Kommunchefen beslutar i ärenden avseende förvaltningschefer.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Mer information

Riktlinjer för bisysslor (PDF)PDF (pdf, 296.9 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2014-10-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter