Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Satsning för att minska kriminalitet bland unga

Genom ett beslut i kommunstyrelsen ska Söderhamns kommun öka hjälpen till barn och unga som har en kriminell livsstil. De beviljade pengarna för Sociala insatsgrupper gör det nu möjligt att fånga upp och hjälpa ungdomar i ett tidigare skede.

Sociala insatsgrupper är en arbetsmetod som bygger på ett nära samarbete mellan polis, socialtjänst, skola och kultur och fritid för att hjälpa ungdomar ur brottslighet. För pengarna som nu är beviljade kommer två lotsar anställas. De ska fungera som spindeln i nätet och jobba nära ungdomarna för att hjälpa dem rätt.

Lotsen kommer att följa med personen till diverse aktiviteter, skola, arbetsförmedling, möten, kontakt med familjen osv. De ska gå bredvid ungdomarna och hjälpa dem som ett stöd tillbaka in i samhället, säger Ann-Sofie Åhs Bodin, verksamhetschef på Familjeenheten.

Förutom att fungera som en samordnare och hjälpa till i dialogen med de inblandade instanserna kommer också lotsen ha ansvar för att följa upp de åtgärder som vidtas.

Ökat samarbete

Sociala insatsgrupper sker i samverkan mellan kommun och polis för ungdomar och unga vuxna som begår brott. Projektanställningarna, som sträcker sig över 2017-2018, innebär ett tydligt samarbete mellan myndigheter och övriga aktörer för att hjälpa ungdomarna att komma på rätt väg.

Nu har vi möjlighet att förverkliga arbetet med sociala insatsgrupper på ett sätt som inte varit möjligt med befintliga resurser, förklarar Ann-Sofie. Lotsarna kommer att skapa bättre förutsättningar för kommunens medborgare att få rätt insats i ett tidigare skede.

Vem kan få stöd?

I första hand vänder sig sociala insatsgrupper till unga mellan 15-18 år som riskerar, eller redan har utvecklat, en kriminell livsstil. Det finns också en förhoppning att projektet kan utökas och vända sig till personer upp till 25 år, men det kräver att det finns både tid och resurser för att klara av det.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-04-11

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter