Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Så utses oppositionsrådet

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ett fast arvoderat uppdrag som oppositionsråd i Söderhamn med 70 procent av heltidsarvode. Nu har fullmäktige beslutat att uppdraget som oppositionsråd kopplas till posten som kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Enligt fullmäktiges tidigare beslut skulle som oppositionsråd utses den förtroendevalda person som stöds av minst tre oppositionspartier eller 15 mandat hos oppositionspartierna. I det fall flera kandidater har detta stöd skulle den av kandidaterna som får flest röster utses.

- Skrivningen var olycklig och stämmer inte med Kommunallagen, menar kommunens jurist Torbjörn Strömer som analyserat frågan vidare.

Bland annat avvek den urvalsmetod som fullmäktige tidigare beslutat om från kommunallagens regler om hur ärenden avgörs.

Enligt Kommunallagen 5 kap 43 § ska beslut fattas genom enkel majoritet om inte annat är föreskrivet. Det innebär att det oppositionsråd ska väljas som stöds av flest antal röster, oavsett vilket parti den röstande tillhör.

Så tillsätts oppositionsrådet

Genom kommunfullmäktiges nya beslut den 24 november 2014 knyts oppositionsrådsposten bättre till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande brukar väljas ur något av oppositionspartierna, därför kopplas uppdraget som oppositionsråd till uppdraget som kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Det ger oppositionsrådet en given och viktig plats i kommunstyrelsens presidium, som består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. Presidiet bereder ärenden efter tjänstemännens handläggning, innan de når kommunstyrelsens sammanträden.

Alla val av ledamöter till kommunens nämnder sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december. Då utses även oppositionsrådet.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-11-24

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter