Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Sök från socialnämndens organisationsbidrag

Organisationsbidrag för år 2014 sökes senast den 21 april 2014. Bidrag kan beviljas till föreningar som bedriver verksamhet av social- och drogförebyggande karaktär. Förnyelseverksamhet samt inflytande- och demokratifrågor bland barn och ungdom prioriteras. Bidrag ska avse verksamhet inom Söderhamns kommun och förutsätter att föreningar har en lokal organisation.

Ansökningsblankett och information om hur ansökan går till finns att hämta på socialförvaltningens hemsida och i receptionen. Det går även bra att ta kontakt med socialförvaltningen så skickar vi ansökningsblankett och information med e-post eller post.

AnsökningsblankettPDF (pdf)

Upplysningar kan erhållas av nämndsekreterare Laila Nabb, tel. 0270-752 94.

Ansökan ställs till:

Söderhamns kommun
Socialnämnden
Söderhamn


Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-03-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter