Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Fruktskål

Stenbacken ny leverantör av frukt genom banbrytande upphandling

Stenbackens boende och arbetskooperativ blir kommunens nya leverantör av frukt till medarbetare från den 1 september 2017. De vann upphandlingen, tack vare nya rutiner där vi tar social hänsyn i upphandlingar.

- Riktade upphandlingar som den här innebär stora möjligheter för oss som driver sociala företag. Samtidigt som vi kan ge fler personer sysselsättning och få in dem i arbetslivet så blir det också en kvalitetssäkring av vår egen verksamhet, i och med att vi måste leva upp till de krav som kommunen ställer, säger Andreas Helgesson på Stenbacken till Inköp Gävleborg.

Processen har genomförts med reserverat kontrakt för sociala företag. Företagen har bjudits in till dialoger och fått möjlighet både till grundläggande utbildning inom Lag om offentlig upphandling (LOU) och hur man formulerar och lämnar in ett anbud.

Kommunens inköpssamordnare är nöjd med upphandlingen.

- Fruktkorgarna kommer att bli något dyrare än tidigare, men vi ser stora vinster i att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden ges möjlighet till sysselsättning. Dessutom kommer en större andel av frukten att vara ekologisk jämfört med tidigare. Det var ett krav som kändes extra viktigt i den här upphandlingen, berättar Marie Emilsson som är inköpssamordnare för Söderhamns kommun.

Hon tycker det är bra att Stenbacken kan vara med och konkurrera i upphandlingar. Den här typen av verksamhet har inte möjlighet att få kontrakt under normala konkurrensförhållanden, men i den här upphandlingen har vi alltså reserverat kontrakt för sociala företag.

Förändringar möjliggör hållbara upphandlingar

Den här nya typen av upphandling är möjlig tack vare ändrade lagrum och policies. Från den 1 januari 2017 införde Sverige möjlighet till reserverade kontrakt i upphandlingar.

Inköp Gävleborgs upphandlingspolicy från 2016, har fått riktlinjer för hur vi på bästa möjliga sätt ska kunna främja miljömässigt, socialt och totalekonomiskt hållbara affärer.

Bakgrunden till förändringen i Inköp Gävleborg är bland annat en motion till Söderhamns kommun 2014 från Carina Hedblom Eriksson (S) och Yvonne Steen (S) om att vid offentlig upphandling ta särskild hänsyn till sociala kriterier.

Sverige har varit pådrivande i EU om rätten att ställa sociala krav, men vi har inte utnyttjat möjligheten i någon högre grad.

Mer om Stenbacken

Stenbackens boende och arbetskooperativ är ett socialt företag som producerar och säljer varor och tjänster, för att skapa nya arbetstillfällen och erbjuda arbetsträning och rehabilitering för att bli anställningsbar hos andra arbetsgivare.

Vanligen används vinster/överskott i sociala företag till att anställa fler, utveckla verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller utveckla nya sociala företag.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Kommunens inköpssamordnare

Marie Emilsson

Granskad/Uppdaterad: 2017-08-21

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter