Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Uppföljning av kommunens ekonomi

Ökade kostnader inom Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden påverkar kommunens resultat. Från mars till aprils utgång har prognosen för årets resultat försämrats med -11 miljoner kronor. 

Varje månad görs en uppföljning av kommunens ekonomi. Efter mars beräknades resultat för kommunens ordinarie verksamhet bli -17 miljoner vid årets slut.  I och med en försäkringsersättning, som är en engångsersättning, skulle det totala resultatet sluta på -4 miljoner kronor för 2014. Efter aprils utgång har siffrorna försämrats och ekonomin behöver analyseras ytterligare.

Nu pekar ekonomin för kommunen efter april på ett totalt resultat på -15 miljoner, en försämring på -11 miljoner jämfört med mars. Det är Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden som har underskott i sina verksamheter.

Fler placeringar och ökad vård bidrar
Socialnämnden bedömer idag sitt underskott för året till -16 miljoner, istället för -7 miljoner då de gjorde prognosen efter mars. Det är främst vården av barn och unga som har fått ökade kostnader. Det är placeringar i hem för vård och boende (hvb-hem), samt placeringar i samband med skyddandet av brottsoffer och personskydd som har ökat. 

Omvårdnadsnämnden bedömer idag sitt underskott för året till -15 miljoner, istället för -11 miljoner då de gjorde prognosen i mars. Orsaken är ökade kostnader för hemtjänst. Det beror på att fler äldre är i behov av vård i hemmet samt att insatserna per vårdtagare har ökat.

Information istället för beslut
Budget för 2015 skulle ha beslutats av kommunstyrelsen den 28 maj. Istället för ett beslut behöver kommunstyrelsens information av de båda berörda nämnderna och diskutera hur det ekonomiska läget ska hanteras.

Inget av de kommunala bolagen Faxeholmen eller Söderhamn Nära beräknar något underskott för 2014. 

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-08-11

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter