Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Utökad budget för två nämnder

Kommunen tillför 12 miljoner kronor vardera till socialnämnden och omvårdnadsnämnden. Båda nämnderna har minskat underskotten något under sommaren, men situationen är fortsatt tuff.

Socialnämnden och omvårdnadsnämnden kan inte finansiera sina verksamheter inom befintliga budgetramar 2014, på grund av ökade kostnader i verksamheten.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2014 berättade både socialnämndens och omvårdnadsnämndens ordförande att underskotten minskat något under sommaren, men situationen är fortsatt tuff.

Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har ombetts att under hösten redovisa minskade kostnader på fyra miljoner kronor.

Omvårdnadsförvaltningen har ombetts redovisa minskade kostnader på tre miljoner kronor.

Ökade kostnader tynger nämnderna

För omvårdnadsnämnden beror de ökade kostnaderna främst på att fler pensionärer behöver hemtjänst och att fler personer som redan har vård har behov av utökad vård (ökad vårdtyngd). Olika åtgärder görs nu i omvårdnadsnämnden för att försöka minska kostnaderna med tre miljoner under 2014.

För socialnämnden beror de ökade kostnaderna på ökat antal placeringar av barn och ungdomar i HVB-hem (hem för vård och boende), ökade kostnader för placeringar av brottsoffer/personskydd och ökade kostnader för försörjningsstöd. Socialnämnden har tagit fram ett förslag till kostnadsminskningar på cirka fyra miljoner, för att försöka minska sitt underskott.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-08-25

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter