Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Johanna Myllymäki delar ut diplom till UF-läraren Anders Ramstrand.

Johanna Myllymäki delar ut diplom till UF-läraren Anders Ramstrand.

Välbesökt fullmäktige

Sista kommunfullmäktige innan valet den 14 september lockade ovanligt många åhörare. De flesta hade kommit för att delta i punkten om tematiskt tillägg till översiktsplan - tema vindkraft. Det ärendet återremitterades.

Diplom till UF-lärare

Kommunfullmäktige den 25 augusti inleddes med festligheter. Johanna Myllymäki, projektledare på Ung företagsamhet i Gävleborg delade ut diplom till fyra UF-lärare (ung företagsamhet) från Staffangymnasiet i Söderhamn.

Mats Wiklund, Anders Bergström, Helena Hägg och Anders Ramstrand arbetar aktivit och långsiktigt med ung företagsamhet i skolan. De fick diplom för sin förmåga att inspirera och vägleda både elever och kollegor och skapa företagsamma och anställbara entreprenörer.

- Ett gott exempel på entreprenörskap, som är en del av kommunens varumärke, menar Johanna Myllymäki.

Återremiss och avslag

Frågan om vindkraft hade engagerat många åhörare. Den frågan återremitterades med minsta möjliga marginal, 17 röster. Ärendet går tillbaka till kommunstyrelsen för beredning, med en önskan om att utöka säkerhetsavståndet till bebyggelse, som idag är angivet till 500 meter.

Ärendet om förnyat beslut för att göra Storjungfrun till naturreservat återremitterades också till kommunstyrelsen.

Ärendet om gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker avslogs helt.

Beviljade ärenden

Flera av de ärenden som beviljades ligger som egna nyheter här på webben.

Ärenden som beviljades var ett kommunalt utbildningsförbund, fler platser för ensamkommande barn, gemensamma utgångspunkter för beroendevård, 12 miljoner vardera till socialnämnden och omvårdnadsnämnden samt flera formaliaärenden kring borgen för kommunala bolag, politikens arvoden och stöd och ny arbetsordning för fullmäktige.


Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-08-26

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter