Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ingemar Olofsson, Planeringschef, Ulf Karlsson, Projektledare Baces Söderhamn, Anna Jacobson, EU-projektledare, Calle Hamilton, Östergötland

Söderhamn glänser i EU-projekt

Med Skandinaviska ögon sett har Söderhamns skärgård något extra.
Det tycker i alla fall medlemmar i Baces-projektet.
Ett 30-tal representanter från skandinaviska kommuner i Finland, Estland och Östergötland har de senaste dagarna studerat utvecklingsarbetet i Söderhamns skärgård. Kommunerna ingår tillsammans med Söderhamn i EU-projektet Baces (Baltic Archipelago And Islands Center).
Tillsammans fick de två miljoner euro för att under en treårsperiod förbättra förutsättningarna för skärgårdsbefolkningen att försörja sig, öka miljömedvetandet och skapa en hållbar turism för de aktuella områdena. Söderhamns kommun fick  1 500 000 kronor!
Och vad har hänt?
- Vi har byggt klart hälften av nio planerade stationer för källsortering i skärgården. För att förenkla sophämtningen har vi också muddrat vid kajplatserna så att båtarna kan komma närmare, säger kommunens planeringschef Ingemar Olofsson.
Men det är inte nog med det. En annan viktig del som är under arbete är att förbättra informationen om skärgården.
- En GIS-map hemsida håller på att tas fram vid det finska universitet i Nova. På den ska det finnas aktuell information om gästhamnar, kommersiella hamnar, båtklubbar, sjökartor, med mera, säger projektledaren Anna Jacobson.
Anna är från Dalarna och hade innan projektstarten för ett år sedan inga som helst kunskaper om Söderhamns skärgård.
- Jag kopplade inte ihop Söderhamn med skärgård. Men det gör jag nu. Det jag sett och upplevt de senaste dagarna är en fin, lite annorlunda skärgård med möjligheter. Här tror jag projektet kan ge Söderhamn draghjälp att synliggöra sina tillgångar.
Calle Hamilton från Östergötland är inne på samma spår:
- Jag upplever Söderhamns skärgård som exotisk i den meningen att den inte är överexploaterad. Det vilar ett lugn där ute, ett lugn som passar paddlare och mindre båtar.
Under tisdagen besökte projektgruppen idylliska Rönnskär där Söderhamns kommun bland annat byggt om den gamla lotsstationen till ett vandrarhem.
- Vi har fått bra respons för det arbete vi lagt ner, det känns som vi är på rätt väg i vår strävan att göra en bra skärgård ännu bättre för boende och turister. Via Baces-projektet har vi hamnat i ett nätverk som skapar förutsättningar till god samverkan i flera frågor och exponering i guider och på hemsidor.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
info@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2011-06-23

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter