Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ung företagare - internationellt utbyte?

Ung företagare i Söderhamn? Du kan lära dig mer om företagande och få erfarenheter genom Erasmus - europeiskt utbytesprogram för unga entreprenörer.
Genom Erasmus för unga företagare kan du som vill eller som nyligen startat företag få kunskap från erfarna företagare som driver små företag i andra EU-länder.

Erasmus för unga företagare hjälper unga som vill starta ett företag eller som har ett företag att skaffa de kunskaper som behövs för att på ett framgångsrikt sätt driva ett litet företag i Europa. Som ny eller blivande företagare träffar du och utbyter kunskaper/affärsidéer/utvecklar produkter med en erfaren företagare. Du stannar hos den erfarne företagaren under en period på 1 till 6 månader.  Vistelsen finansieras delvis av Europeiska kommissionen och stödbeloppet varierar beroende på det land där du gör din vistelse.

Alla företagsområden är välkomna och det gör inget om du inte startat ditt företag ännu. Allt som krävs är att du förberett en affärsplan. Ditt samarbete med den erfarne företagaren som sträcker sig mellan 1 till 6 månader kan ske i kortare perioder, det vill säga, din vistelse hos den erfarne företagaren måste inte ske i flera månader i sträck.

Samarbetet på plats kan exempelvis ske genom att:

  • följa den erfarne företagarne
  • undersöka marknaden och utveckla nya affärsmöjligheter
  • utveckla projekt, forskning och innovationer
  • förstå ekonomi/finansiering i små företag
  • marknadsföring, försäljning eller stärka värdföretagarens varumärke

Som ny företagare har du chansen att lära dig mer om och få nyttig kunskap om företagande genom utbyte i ett litet eller medelstort företag någon annanstans i Europeiska unionen. Detta kommer att göra det lättare för dig att starta ditt företag på ett framgångsrikt sätt eller stärka ditt nya företag. Du kan även dra nytta av tillgången till nya marknader, internationellt samarbete och potentiella möjligheter till samarbete med utländska affärspartners.

Som erfaren företagar har du också möjlighet att utvecklas. Som värdföretagare kan du dra nytta av de nya idéer en motiverad, ny företagare har gällande ditt företag. Han eller hon kan ha specialkunskaper eller färdigheter inom områden som du inte behärskar, vilket även kan komplettera dina kunskaper. De flesta värdföretagare har uppskattat upplevelsen så mycket att de har beslutat att vara värdar för nya företagare efteråt. Det är ett samarbete där båda vinner och där ni båda kan upptäcka nya europeiska marknader, affärspartners eller nya sätt att göra affärer.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta Maria Svensson på Projektkontoret: maria.svensson@soderhamn.se Telnr 0270-75313 Mobnr 070-1906710

De huvudsakliga stegen för att delta i Erasmusprogrammet för unga företagare:

1. Förbered dina ansökningsdokument: cv, ansökningsbrev och, för nya företagare, en affärsplan.

2. Registrera dig via formuläret på nätet och skicka in ditt cv och din affärsplan (endast nya företagare).

3. Bygg upp kontakt med en ny företagare eller en värdföretagare utomlands (två möjligheter): 
a) Du föreslår en ny företagare eller värdföretagare som du redan har kontakt med till kontaktpunkten. 
b) Du söker efter en ny företagare eller värdföretagare i katalogen på nätet tillsammans med din lokala kontaktpunkt.

4. Gör en överenskommelse med din nya företagare eller värdföretagare gällande arbetet och lärlingsprojektet (dvs. gällande datum, mål och aktivitetsplan för utbytet) och lämna in uppgifterna till din lokala kontaktpunkt.

5. Underteckna ett kvalitetsåtagande: ett kvalitetsåtagande bör undertecknas (digitalt) av alla parter i förhållandet. Som ny företagare bör du även ingå ett finansieringsavtal med din lokala kontaktpunkt.

6. Utlandsvistelsen påbörjas: utlandsvistelsen kan pågå från 1 till 6 månader med möjlighet att dela upp vistelsen i veckolånga tidsperioder (förutsatt att den sammanlagda tiden inte överstiger 12 månader).

7. Det ekonomiska stödet till den nya företagaren genomförs via flera utbetalningar, i enlighet med avtalet som ingåtts med den lokala kontaktpunkten.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta Maria Svensson på Projektkontoret: maria.svensson@soderhamn.se Telnr 0270-75313 Mobnr 070-1906710

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2013-04-23

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter