Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kompetensväxling

Kompetensväxling

Nya pengar för kompetensutveckling

Trots att 19 procent av alla unga och 43 procent av utrikesfödda i Söderhamn saknar arbete (jan 2018), har arbetsgivare svårt att rekrytera. Hur kan vi få arbetsgivarna och arbetssökande att bättre matcha varandra?

Inför stundande pensionsavgångar och kompetensutvecklingsbehov ökar både utmaningarna och efterfrågan på arbetskraft inför framtiden. Genom att möjliggöra för arbetsgivare att utbilda sin befintliga personal och samtidigt nyanställa stimulerar vi tillväxt och minskar arbetslösheten i Söderhamn.

Så går det till

Nu finns möjlighet att som arbetsgivare ansöka om pengar från Resurscentrum för att kompetensutveckla sin befintliga personal med syfte att utveckla sin verksamhet. Det kan till exempel handla om allt från kortare kurser och enklare internutbildningar till mer omfattande specialistkompetens som innebär personalbortfall under utbildningstiden.

Ett villkor är att nyanställa

Förutsättningen för beviljande är att arbetsgivaren samtidigt nyanställer minst en person boende i Söderhamns kommun som saknar arbete. Anställningen skall vara i minst tre månader eller längre med villkor enligt ett för branschen aktuellt avtal. Verksamheten ska finnas i Söderhamn. I de fall lönestöd utgår utifrån Arbetsförmedlingens kriterier kan Resurscentrum bistå med administrationen kring detta. Arbetsförmedlingen i Söderhamn kan hjälpa till med rekryteringsprocessen om behov finns.

Hur mycket pengar kan man få?

Summan man kan beviljas för att kompetensutveckla sin befintliga personal är baserad på hur många personer man nyanställer och hur långa anställningarna är. Utifrån en schablonberäkning av en anställningstid på sex månader blir maxbeloppet 148 500 kronor. Siffran 148 500 kan dubblas om antalet personer som anställs är två, eller exempelvis halveras om antalet månader beräknas bli tre.

Att ansöka

Det är arbetsgivaren som gör ansökan via ett formulär där utbildningens innehåll, omfattning och tidsramar specificeras, samt hur många personer som ska delta och vad kostnaden för utbildningen beräknas bli. För resor och övernattningar inom Sverige kan man ansöka om 50 procent av den totala kostnaden. Tillsammans med ansökan bifogar man ett anställningsbeslut avseende den eller de nyanställningar man gör i samband med utbildningsinsatserna.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Ytterligare kontaktuppgifter


Frågor om modellen för kompetensväxling?
Johnny Bjersander

verksamhetschef, Resurscentrum,
Telefon: 0270-751 27

Frågor om eventuellt lönestöd och nyrekryteringar?
Linda Norling
Arbetsförmedlingen i Söderhamn
Telefon: 010-488 25 79

Marie Åhlander
Arbetsförmedlingen i Söderhamn
Telefon: 010-486 70 38

Blanketter och broschyrer

InfobladPDF (pdf, 740 kB)
AnsökningsblankettPDF (pdf, 152.8 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-30

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter