Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Arbetsmarknaden i Söderhamn

Söderhamn har på senare år sett en förändring av arbetsmarknaden. En allt starkare tjänstesektor har vuxit fram där datasupport och designorienterade företag är tydliga exempel. Samtidigt finns efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom industrin som t.ex. svetsare och CNC-tekniker.

Närvaron av offentliga aktörer är också påtaglig, bland annat har PRV, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Skogsstyrelsen verksamheter i Söderhamn. Ortens gynnsamma läge gör att många arbetspendlar både till och från de närliggande orterna Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. Sammantaget gör detta att kommunen har en dynamisk arbetsmarknad med en bra mix i arbetsmarknadsutbudet.

Insatser för arbetssökande

- Arbetsmarknadsenheten (AME)

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska höja den arbetssökandes kompetens, förbättra individens anställningsbarhet samt bidra till att underlätta den enskildes möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Läs mer om Arbetsmarknadsenheten och vilket stöd som finns att få

Inom AME finns bl.a. verksamheten Högtrycket som riktar sig mot unga - det är ett framgångsrikt samarbete mellan Kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Läs mer om Högtrycket

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen bedriver ett mycket uppskattat arbete i Söderhamn där man vistas mycket ute på fältet för att känna av företagens behov av arbetskraft. Tänk på att både du som arbetstagare och arbetsgivare alltid är välkommen att föra en dialog. Arbetsförmedlingen Söderhamnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskad/Uppdaterad: 2017-12-14

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter