Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Tjänster och insatser för arbetslösa

Resurscentrum har ett antal tjänster och insatser för att stötta arbetssökande.

Arbetsträning

Arbetsträning innebär att deltagaren tränar upp sina fysiska, psykiska och sociala förmågor för en viss arbetsuppgift (på ordinarie eller annan arbetsplats). Syftet är att påbörja återgången till arbetslivet efter en längre tid utanför arbetsmarknaden. 

Arbetsprövning/Förstärkt arbetsträning

Arbetsprövningens syfte är att pröva arbetsförmågan i relation till arbetsmarknadens krav som underlag för vidare insatser för utbildning och arbete.  

Arbetspraktik

Genom arbetspraktik kan deltagaren visa upp sina kunskaper och kvaliteter hos tänkbara arbetsgivare. Målsättningen är att deltagaren efter insatsen har ökat möjligheten till anställning hos arbetsgivaren där praktiken skett, eller hos annan arbetsgivare.  

Vägledning

Genom vägledning får deltagaren utarbeta en framtidsplan inför val av utbildning och yrkesområde.  

Vägledningspraktik

Vägledningspraktikens syfte är att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för deltagare som saknar verklig erfarenhet av aktuellt yrkesområde. Efter vägledningspraktiken ska deltagaren ha tillräckliga kunskaper för att fullfölja eller ompröva sitt val av yrkesområde. 

Coachning

Coachning är ett motivationsarbete i individens förändringsprocess. Syftet är att deltagaren genom samtal själv kan utforska sitt nuläge, definiera mål, precisera en handlingsstrategi och därefter verkställa planen.  

Språkpraktik (generell)

Deltagare med begränsad kunskap i svenska får tillfälle att träna och förbättra det svenska språket i arbetssituationer. 

Språkpraktik (yrkesinriktad)

Deltagare med begränsad kunskap i svenska får tillfälle att träna och förbättra det svenska språket inom ett specifikt yrkesområde.

IT-jobbsökaraktivitet

Deltagaren får kunskap om hur Internet kan användas till att söka jobb. 

Kartläggning

Deltagaren får kunskap i att använda arbetsförmedlingens webbplats. Tillsammans med handläggare på Resurscentrum görs en planering för fortsatt insats utifrån deltagare och beställare.  

Gruppvägledning

Innehåll kan vara: Självinventering, yrkes- och arbetsmarknadsinformation, föreläsningar, studiebesök, med mera.  

Jobbsökargrupper

Innehåll kan vara: arbeta med CV, ansökan/personligt brev, presentation, spontanansökan eller aktivt jobbsök inför en anställningsintervju, registrera sitt CV på bemanningsföretag, studiebesök, föreläsningar, med mera.  

Vi tillhandahåller arbetsprövning/träning med egen arbetsledning, inom dessa områden

  • Verkstad
  • Handel & Service                                     
  • Externa arbeten
  • Administrativa arbeten

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Resurscentrum
Norra vägen 1
826 80 Söderhamn
Fax 0270-175 08
asn@soderhamn.se

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Ingrid Andersson
Tel 0270-755 76

Granskad/Uppdaterad: 2018-07-31

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter