Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Projekt Kompetensinventering

Ett arbetsmarknadsprojekt för att minska effekterna av pensionsavgångar i Söderhamns kommun.

Om projektet

Under 2016 kommer en grupp ungdomar jobba med att inventera pensionsavgångar, kompetensbehov och kompetensutvecklingsbehov hos ett urval av företag i Söderhamns kommun. Projektidén kommer från den ungdoms-/idékonferens som genomfördes i Söderhamn under 2015.

Projektet syftar till att hjälpa företag som kommer att "drabbas" av pensionsavgångar med att förbereda sig för det genom att snarast koppla behoven vidare till Arbetsförmedlingen för att snabbt kunna sätta igång med rekrytering av ersättare och vid behov ge tid för kompetensutveckling till arbetssökande som därigenom bättre passar företagens kommande behov. Har företagen andra behov av kompetens och behöver nyanställa så fångas även det upp av projektet. Företag som behöver kompetensutveckla redan befintlig personal kan också få hjälp från kommunen och Arbetsförmedlingen.

Det finns också möjlighet att uttrycka andra behov av hjälp eller stöd som företagen vill ha av kommunen och/eller Arbetsförmedlingen och de har då möjlighet att förmedla detta till projektet som för önskemålen vidare till berörda parter.

Hur tänker vi göra?

Företagen i urvalet kommer att få ett utskick med information om vad projektet vill. Sedan kontaktar projektgruppen företagen för att boka in en träff och de vill också, om möjlighet finns, få mer information om företagen och eventuellt också se verksamheterna. Företagens behov förs sedan snarast vidare till kommunen och/eller Arbetsförmedlingen..Varför gör vi det?

Det finns en missmatch på arbetsmarkanden och företagen utrycker att det är svårt att hitta passande personal vid rekrytering samtidigt som arbetslösheten är stor i regionen. Förhoppningen är att projektet både skall kunna bidra till att företagen får bättre hjälp och respons vid rekrytering och att de arbetssökande i kommunen skall få större möjligheter att hitta arbete som de passar för eller att bättre kunna förbereda sig för arbeten som kommer att finnas i hemkommunen i närtid. Det kommer vi alla att vinna på i förlängningen.

Söderhamns kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Resurscentrum

Norra vägen 1
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-175 08
asn@soderhamn.se

Projektgruppen

073-068 01 89
073-083 45 04

Mattias Eriksson,
tel. 073-0680189

Mattias Ottenbäck,
tel. 073-0834623

André Moberg, tel. 073-0834603

Robin Hurtig, tel. 073-0834504

Magnus Sandström, projektledare,
tel. 0270-759 51

Om du som företagare redan nu har idetifierat behov som du vill ha hjälp att komma vidare med -
Kontakta oss!

Granskad/Uppdaterad: 2017-04-19

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter