Maria Ohlson

Maria jobbar som sjuksköterska inom hemsjukvården och känner att hennes uppdrag är betydelsefullt.

Berätta om ditt jobb!

-Jag är sjuksköterska och arbetar inom kommunens sjuksköterskeenhet med inriktning mot hemsjukvård.

Maria blandar arbetet som sjuksköterska med administrativa arbetsuppgifter. Det handlar om allt från att beställa glödlampor till att stödja cheferna med schemaplanering.

Hemsjukvård. Vad innebär det?

- Hemsjukvård kan man få om man som patient är 18 år eller äldre och behöver vårdinsatser som planeras vara längre än 14 dagar. Om man inte kan ta sig till hälsocentralen kommer vi hem till patienten och utför vårdinsatserna i hemmet, berättar Maria.

-Arbetet är verkligen varierande! Jag träffar både unga och gamla, det kan handla om allt från att lägga om ett bensår eller ta blodprover, till palliativ vård i livets slutskede som innebär smärt- och symptomlindring.

När känner du arbetsglädje?

– Jag känner att jag är betydelsefull varje dag, det känns viktigt att få hjälpa någon. Allt från smått till stort, från administrativa enklare sysslor till något så stort och viktigt som att se till att en människa kan dö i sitt hem utan att ha ont. Jag känner mig viktigt och det ger mig arbetsglädje.

-Att trivas med sina arbetskamrater är också viktigt för arbetsglädjen och trivseln på jobbet, tillägger Maria. Vi kollegor är duktiga på att ge varandra feedback. Vi är omtänksamma om varandra!

Vad innebär delaktighet i verksamhetens utveckling för dig?

- Jag känner mig delaktig varje dag. Ett exempel är att jag, tillsammans med det team jag arbetar i, planerar dagens vårdinsatser själva. Det är ingen annan som bestämmer hur vår dag ska se ut. Självklart utgår från patientens önskemål och behov, men vissa insatser kan vara tidsstyrda, exempelvis medicinering och blodprover.

-Samtidigt som vi inom enheten har fokus på våra respektive teams geografiska områden och patienter är det tydligt att vi alla känner ett ansvar för helheten. Vi hjälper såklart varandra över ”gränserna”. Allt för att det ska funka bra för den enskilde patienten och för att vår gemensamma arbetsmiljö.

-Att planera och ta ansvar för helheten är ett konkret exempel på att vara sätt att vara delaktig i verksamhetens dagliga drift och utveckling.

Hur ser du på utvecklingsmöjligheter inom kommunen?

- Inom Söderhamns kommun finns många möjligheter till utveckling inom sjuksköterskeyrket, för den som vill. Flera sjuksköterskor har spetskompetens och riktade uppdrag, exempelvis har Silviasystrar har fördjupning i demensjukdom, och det finns flera andra exempel på spetskompetensområden inom sjuksköterskeyrket.

Vilka personliga egenskaper spelar roll i din jobbvardag?

-I mitt jobb behöver man vara flexibel och öppen för förslag och idéer om hur vi kan utföra bästa vården utifrån varje patient. Och man måste tycka om människor såklart! säger Maria och ler och fortsätter. Man behöver en genuin vilja att förstå och samarbeta, det är ofta många olika yrkeskatego-rier och uppdrag runt varje patient. anhöriga, läkare, hemtjänstpersonal, enhetschefer, handläggare, sjukhus, rehabilitering m m. Vi måste samverka och samarbeta på ett bra sätt för patientens bästa.

Hur trivs du med att leva och bo i Söderhamn?

 - Jag kom till Söderhamn tack vara kärleken när jag träffade min man!
Vi bor i en villa några kilometer utan för centrum, i Stugsund, nära badsjön Färssjön. Vi har två pojkar, 17 och 22 år gamla. Att bo i en mindre stad passar mig. Allt är enkelt och nära.  Fritiden spenderar jag helst i närheten till hemmet. Jag har ett växthus där pysslar med mina växter, och jag gillar att fotografera. Gärna närbilder på växter eller mina grekiska landsköldpaddor!

Maria Ohlson

  • Yrke: Sjuksköterska
  • Ålder: 45 år
  • Familj: Man och två pojkar, 17 och 22 år gamla.
  • Bor: I villa vid badsjö några kilometer utanför Söderhamn.

Jobba i Söderhamn

Är du en engagerad och kreativ person? Vill du arbeta i en bred organisation med utvecklingsmöjligheter? Välkommen till Söderhamns kommun! I ett jämlikt Söderhamn kan både människor och företag växa. Samverkan är nyckeln för att hålla medborgarens fokus och skapa bra verksamhet för dem vi är till för.

Vi är mer än 2300 medarbetare som tillsammans arbetar för att göra Söderhamn till en öppen och attraktiv skärgårdsstad som människor lever i, längtar efter och flyttar till.

VI ÄR SÖDERHAMN – välkommen att bli en av oss!

Anmäl intresse till:

Bemanningen           Förskola, skola

 

Leva i Söderhamn

Är du en engagerad och kreativ person? Vill du arbeta i en bred organisation med utvecklingsmöjligheter? Välkommen till Söderhamns kommun! I ett jämlikt Söderhamn kan både människor och företag växa.

Läs mer om att bo och leva i Söderhamn