Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Fler platser på Resurscentrum

Kommunfullmäktige har beslutat skapa 100 nya årsplatser på Resurscentrum 2013 - 2014. Tidigare erfarenhet visar att fler människor kommer ut i sysselsättning och att familjer får stärkt ekonomi tack vare sysselsättning hos Resurscentrum.
Personer som anställs via Resurscentrum finns i flera av kommunens verksamheter. För att projektet ska kunna genomföras och vi ska få ut 100 nya personer i sysselsättning behöver kommunen hitta fler arbetsplatser och arbetsuppgifter. Representanter från kommunens förvaltningar och bolag kommer att arbeta tillsammans med Resurscentrum, för att hitta arbetsplatser.

Fler får chansen


Beslutet är resultat av en motion från flera socialdemokrater i berörda nämnder i Söderhamns kommun, om att utöka antalet platser på Resurscentrum.

- Det känns bra att kunna ge fler människor chansen. Vi ser att det här får positiva effekter både för den enskilde individen och för hela familjen, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam (S) som är en av dem som står bakom motionen.

Socialnämnden och nämnden för lärande och arbete har sedan 2009 samverkat kring skapade anställningar. Det har hjälpt människor som varit långtidsberoende av försörjningsstöd att komma ut i sysselsättning och få tillgång till ordinarie system för a-kassa, sjukpenning och föräldrapenning.

Uppföljningar visar att deltagare stärkt sig socialt, genom gemenskap med kollegor på en arbetsplats. Barnfattigdomen i kommunen har minskat, när familjer fått ökad inkomst.

Satsningen på Resurscentrum 2013 - 14


Resurscentrum erbjuder en skapad anställning i 12 månader till personer med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Nu utökas Resurscentrum med 100 nya platser 2013 - 14.

Nettokostnaden för de nya platserna beräknas till 7 miljoner kronor. Finansieringen justeras i 2013 års budgetuppdatering. Erfarenheter från tidigare projekt visar att satsning på sysselsättning ger minskade kostnader för försörjningsstöd. Aktuell investering kan vara återbetald vid utgången av år 2015.

Sverige går in i en lågkonjunktur med ökad arbetslöshet, samtidigt som det finns mer statsbidrag i systemet än normalt, fram till slutet av 2014. Tidpunkten för projektet är därför bra. Kostnader i projektet kan finansieras både med statsbidrag och i form av minskat försörjningsstöd.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Relaterad information


Resurscentrum.

Granskad/Uppdaterad: 2013-02-26

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter