Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Afaf Radhison träffar här Sabiha Binto som är tandläkare. De kartlägger tillsammans vilken utbildning och kompetens Sabiha har från sitt hemland.

Afaf Radhison träffar här Sabiha Binto som är tandläkare. De kartlägger tillsammans vilken utbildning och kompetens Sabiha har från sitt hemland.

Snabbare väg till jobb för asylsökande och nyanlända med vårdutbildning

Asylsökande och nyanlända personer med vårdutbildning ska lära sig svenska snabbare genom det nystartade projektet Vårdakademiker. Deltagarna kan komma ut i arbete efter drygt två år istället för efter upp till fyra år, som i normalfallet. 

- Vi har många sjukvårdskompetenser, både bland asylsökande och de som har uppehållstillstånd, samtidigt som det saknas läkare och annan sjukvårdspersonal i Gävleborg. Genom det här projektet kan vi tillsammans underlätta för människor att komma ut i arbete snabbare, berättar Mohamed Chabchoub som är chef för Arbetsförmedlingen i Söderhamn.

Projekt Vårdakademiker

I det nystartade projekter Vårdakademiker ska asylsökande sjukvårdspersonal få språkundervisning parallellt med processen för uppehållstillstånd, för att förkorta vägen ut i arbetslivet.

Redan nu finns 37 personer i Söderhamn som ska ingå i projektet. Bland dem finns 11 specialistläkare, andra har yrkesutbildning som barnmorska, narkosläkare eller sjuksköterska.

- Tiden till egenförsörjning efter uppehållstillstånd räknas normalt i år. Det kan gå nio månader innan asylsökande ens träffar Migrationsverket första gången, sen ytterligare tid innan fler träffar och uppehållstillstånd. Först efter det kontaktas Arbetsförmedlingen och då brukar man börja nysta i språkundervisning. Genom projektet kan ni komma ut i arbetslivet mycket snabbare då språkundervisningen löper parallellt med era processer för uppehållstillstånd, förklarar Migrationsverkets enhetschef i Söderhamn Lars Ulander för deltagarna vid den första informationsträffen.

Vid informationsträffen fick deltagarna veta mer och ställa frågor kring projekt Vårdakademiker.

Vid informationsträffen fick deltagarna veta mer och ställa frågor kring projekt Vårdakademiker.

Kartläggning av yrkeskompetens och språkkunskaper

Den 22 juni 2015 startade projektet med en informationsträff och kartläggning av deltagarnas kompetens och kunskaper i svenska. Informationen gavs på svenska, engelska, arabiska och franska. Flera deltagare hade frågor kring språkkraven och projektets möjligheter och kunde få svaren på plats.

- Det här är nytt för alla och vi försöker hitta lösningar under resans gång, ni är varmt välkomna med idéer och frågor, sammanfattade Mohamed Chabchoub.

Genom att göra ett språktest kan deltagarna placeras på rätt nivå i svenskaundervisning. De som behöver den första grunden kan erbjudas plats i ordinarie utbud hos Centrum för flexibelt lärande - CFL i Söderhamn.

Projektet kan också erbjuda deltagare med goda svenskakunskaper att gå en specialiserad kurs på Forsa folkhögskola som heter "Svenska språket för utländsk sjukvårdspersonal".

Samarbetar i projektet 

Projektet är ett samarbete mellan Söderhamns kommun, Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg, Migrationsverket och Forsa folkhögskola. Genom att erbjuda undervisning i svenska redan under asyltiden, kan deltagarna i projektet komma ut i arbete snabbare.

- Vi vill att människor ska ha en meningsfull sysselsättning medan de väntar på uppehållstillstånd. Det här är en vinst både för individerna i projektet och för det svenska samhället, menar Lars Ulander, Migrationsverkets enhetschef.

Vill du veta mer om projeketet, välkommen att kontakta Afaf Radhison på Resurscentrum, Söderhamns kommun.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2015-08-12

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter