Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Petra och Birgitta på Högtrycket

Petra och Birgitta på Högtrycket

Vägen till jobb - ungdomssamverkan över gränserna

Petra Lindström och Birgitta Sandén Kårström presenterar Söderhamns ungdomssamverkan på konferens i Solna, 9-10 december.
För att minska ungdomars väntetid till arbete och för att öka myndigheternas aktivitet till att få ungdomar närmare egen försörjning har kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan satsat på samverkan. I gamla brandstationens lokaler i Söderhamn ligger nu Resurscentrum där Petra Lindström och Birgitta Sandén Kårström arbetar som projektledare och socialsekreterare/konsulent med ungdomssamverkan. På Resurscentrum finns, som en del av flera verksamheter, samarbete i team bestående av flera myndigheter som riktar sig till bland annat ungdomar. Som en del av ungdomssamverkan finns ett projekt som heter Högtrycket.

Petra och Birgitta representerar Resurscentrum/Högtrycket på CKU (Centrum för Kunskapsutveckling) konferensen som går under rubriken "Arbetslivsinriktat ekonomiskt bistånd". De kommer att tala om hur det är att arbeta med gemensam helhetssyn i praktiken samt beskriva vilka arbetssätt man använder sig av. Ungdomssamverkan på Resurscentrum sker mellan Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Försäkringskassan. Dessutom har Europeiska socialfonden beviljat en ansökan. Målgrupp är arbetslösa ungdomar i Söderhamns kommun. Arbetet med ungdomssamverkan är ett direkt resultat av inriktningsmålet i kommunens handlingsprogram som innebär att: Senast 2011 ska Söderhamns placering för målgruppen arbetslösa ungdomar vara bättre än genomsnittet i Arbetsförmedlingens rankinglista.

Tanken är att genom samverkan ska risken minska för att personer faller mellan olika ansvarsområden.

I projektet erbjuder man bland annat:

• Fördjupat jobbsök
• Gruppvägledning
• Utredning av dyslexi
• Motivationsföreläsningar
• Information avseende starta eget
• "Söka jobb i Norge"-kurs
• Kortare utbildningsinsatser
• Föreläsningar, studiebesök, rekryteringsmässor
• Praktik
• Hushållsekonomi
• "Prova på"-flytt
• Regelbundna uppföljningssamtal

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
info@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2008-12-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter