Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Avkrångla Söderhamn för företagen

Kommunfullmäktige har sagt ja till en motion om att avkrångla Söderhamn och göra det enklare för företag att driva verksamhet.

Magnus Svensson (C) och Lennart Hammarsten (C) har lämnat in en motion om att kommunen ska inleda ett arbete för att förenkla regler, sänka kostnader och göra det enklare för företag att driva sin verksamhet. Kommunfullmäktige sa ja till motionen, den 21 december 2015.

- Beslutet känns helt rätt, redan idag pågår många processer och aktiviteter helt i linje med motionärernas förslag, säger kommunens näringslivsstrateg Kent Lundquist som utrett motionen.

Så fattas beslut om regler

Beslut om regler fattas huvudsakligen på nationella nivå, på kommunal nivå tillämpar och prövar vi en del av dessa regler. Regeringen startade redan 2006 ett regelförenklingsarbete. 2014 beslutade regeringen om att samla arbetet för förenkling för företag under ett tak. Regelrådets verksamhet ligger nu som beslutsorgan under Tillväxtverket.

Kommunens mål och service

Bättre företagsklimat har varit ett av kommunens inriktningsmål 2012 - 2015. Inom ramen för "Bättre företagsklimat" har arbetsgruppen pekat ut strategiska områden för att förbättra företagsklimatet. Ett handlar om att alla förvaltningar och bolag skapar ett råd av företagare, för att förbättra och fördjupa dialogen. Näringsliv är ett av kommunens fokusområden 2016 -2019.

- Bygg- och miljöförvaltningen har tagit uppmaningen på allvar och skapat ett råd. Det har varit mycket positivt både för företagarna och för förvaltningen. Bland annat har förvaltningen skapat ett särskilt telefonnummer som företag kan ringa för att snabbt etablera kontakt och få svar, berättar Kent Lundquist.

Kommunens näringslivsprogram antogs 2015. Ett av de strategiska områdena handlar om att kommunen ska gå från myndighetsorganisation till en serviceorganisation. Det handlar främst om att ändra tankesätt.

Arbetet med att utveckla e-servicen för att förbättra tillgängligheten inom tillståndshanteringen, är också en viktig del.

Enkät för förbättringsarbete

Söderhamns kommun är för tredje gången anmäld till undersökningen Insikt som administreras av Sveriges kommuner och landsting SKL. Insikt är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under 2014. I enkäten ställs frågor om information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

- Genom enkäten får vi en kommunrapport med våra resultat och kan jämföra oss med andra kommuner. Utifrån det kan vi dra slutsatser i vårt eget förbättringsarbete. Resultatet av den senaste enkäten var postivt, menar Kent Lundquist.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-08-01

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter