Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Britt-Marie Törnqvist, Arbetsförmedlingen,  Per-Olov Persson, Resurscentrum och Birgitta Sandén Kårström, Socialförvaltningen.

Britt-Marie Törnqvist, Arbetsförmedlingen, Per-Olov Persson, Resurscentrum och Birgitta Sandén Kårström, Socialförvaltningen.

Fler ungdomar i jobb tack vare samarbete

Söderhamn har uppmärksammats nationellt för att ha lyckats bra med att minska ungdomsarbetslösheten.

Om man tittar på de senaste fem åren hamnar Söderhamn på plats tre bland de orter där ungdomsarbetslösheten minskat mest. Ett långvarigt samarbete mellan Söderhamns kommun och Arbetsförmedlingen har betytt mycket för den utvecklingen.

- Samarbetet minskar risken att personer kommer i kläm mellan olika verksamheter. Vi får en effektivare kommunikation och det snabbar på vägen till jobb för ungdomarna, säger Per-Olov Persson, konsulent på Resurscentrum, han är en av tio personer i teamet som fysiskt håller till i Resurscentrums lokaler på Norra vägen 1.

Om du är utan jobb och utan försörjning är det mycket troligt att du behöver träffa både arbetsmarknadsenheten och försörjningsenheten som båda organisatoriskt hör till Söderhamns kommun – men befinner sig på olika ställen. Du behöver också besöka Arbetsförmedlingen, som finns på ett tredje ställe. Därför har man sedan 2008 samverkat så att personal finns att träffa på ett och samma ställe. Samarbetet för ungdomar går under namnet Högtrycket och tar emot alla arbetssökande upp till 25 år.
- Det viktigt att inte försöka stoppa in ungdomarna i någon mall, vi måste se till individen och hur vi kan hjälpa den person vi har framför oss. Allt blir så mycket lättare när jag direkt kan bolla en fråga med t.ex. Arbetsförmedlingen istället för att be den arbetssökande kontakta AF och boka en tid. Och vi lär oss otroligt mycket om varandras verksamheter, säger Birgitta Sandén Kårström, socialsekreterare.

Samarbete en utmaning

Många kommuner har provat denna typ av samverkan – men inte alla hittar en långsiktig lösning varför det ofta blir tidsbegränsade projektverksamheter utan långsiktiga resultat. Det är få kommuner i Sverige som varit så uthålliga som Söderhamn i den här frågan.
- Samarbete är en utmaning. Det handlar om att våga släppa in andra och våga prova nya arbetssätt. Vi är övertygade om att detta gynnar de som behöver jobb och sysselsättning, säger Mats Frelin, områdeschef för Resurscentrum.

Arbetet med inriktningsmålet var startskottet

Konceptet med samarbetet mellan verksamheterna tog sin början i kommunens arbete med inriktningsmål. 2008-2012 hade ett av inriktningsmålen särskilt fokus på att minska ungdomsarbetslösheten:

Senast 2011 skulle Söderhamns placering för målgruppen arbetslösa ungdomar vara bättre än riksgenomsnittet i Arbetsförmedlingens rankinglista.

Det ledde fram till att man vågade prova nya arbetssätt. Och det arbetssättet har fortsatt.

Arbetssättet har uppmärksammats nationellt, bl.a kommer många andra kommuner på studiebesök till Resurscentrum. Tidningen Dagens Samhälle publicerade en artikel om Söderhamn i april 2014. SKL-Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett förslag på arbetssätt som liknar det som redan pågår i Söderhamn.

Samarbetet gäller främst ungdomar upp till 25 år, men man jobbar med likartade metoder för vuxna.

- Arbetslösheten är fortfarande hög men siffrorna visar att vi är på rätt väg. Att få uppmärksamhet för ett väl utfört jobb ger oss energi att fortsätta jobba med det här, säger Mats Frelin, områdeschef för Resurscentrum.

Teamet som jobbar inom Högtrycket

Tommy Säfström, Arbetsförmedlingen
Britt-Marie Törnqvist, Arbetsförmedlingen
Stina Mineur, Arbetsförmedlingen
Evelina Mattsson, Arbetsförmedlingen
PO Persson, Resurscentrum
Petra Lindström, Resurscentrum
Taida Hirsimäki, Socialförvaltningen, försörjningsenheten
Bibbi, Sandén Kårström, Socialförvaltningen, försörjningsenheten
Lina Westerberg, Praktiklyftet (samarbete mellan AF, RC och näringslivet)
Linda Ohlsson, Praktiklyftet

Granskad/Uppdaterad: 2014-10-07

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter