Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Företagande på lika villkor

Tack Tillväxtverket för att ni tror på oss. Nu är vår ansökan beviljad. 9 250 175 till företagande på lika villkor. Projektets syfte är att med näringslivskontoren som mötesplats underlätta för fler människor med invandrarbakgrund att starta hållbara företag.

Förutom att generera nya företag är syftet med projektet att stärka entreprenörskapet genom att arbeta med deltagarnas idéer och kunskap. Deltagarnas idéer kan leda fram till företag direkt eller i framtiden med stöd från projektet. Ett utökat syfte är att deltagarna får utnyttja kunskaper i entreprenörskap och företagande i Sverige i sin karriär och lättare kan bidra till näringslivet och samhället i stort.

Då vi med dagens arbetssätt inte har jobbat proaktivt mot målgruppen har vi med projektet även ett långsiktigt syfte att identifiera utmaningarna som finns inför att skapa en intern medvetenhet om målgruppens potential. Idag upplever vi att målgruppen inte tas seriöst av flera aktörer inom det företagsfrämjande systemet med flera. De är ignoranta inför målgruppens potential och ser istället "bara" utmaningar som språk, okunskap om vårt samhälle etc. Vi ser den andra sidan och vill skapa och sprida medvetenhet om detta samt utifrån målgruppens behov utveckla en process för att fånga upp potentiella entreprenörer och integrera processen i våra verksamheter.

Projekttiden är från 1 oktober 2017 till 16 december 2019 och drivs av Hudiksvalls Näringslivsbolag, Söderhamns Kommun och Nordanstigs kommun tillsammans med samarbetspartners.

Citat Tillväxtverket:

”Projektet stämmer väl överens med Tillväxtverkets syfte och bedöms ha potential att uppnå goda resultat.”

*6 012 614 kr kommer från Tillväxtverket. Övrig medfinansiering är i form av tid kommer från samarbetspartners i projektet, bland annat från Coompanion, Almi, CFL, CUL, Chamber Trade Sweden.

Faxepark logotype

Näringsliv/Faxepark

Stationshuset
Södra Hamngatan 50

Kontakta oss på Näringsliv/Faxepark

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-19

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter