Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Störst värdetillväxt bland företagen i Söderhamn

Företagen i Söderhamn visar störst värdetillväxt i Hälsingland. Det visar en undersökning som chefsanalytiker Tomas Hjelmström på företaget Valuation Företagsvärderingar tagit fram.

Undersökningen omfattar 73 803 mindre företag i hela landet med 1-49 anställda. Av dem återfinns 855 i Hälsingland. Av rapporten framgår att värdetillväxten i Söderhamn är 12.4 procent under 2013 jämfört med 2012 vilket kan jämföras med Hudiksvall, 9,7, Bollnäs, 2,3, Ljusdal 0,2, 0vanåker -8,1 samt Nordanstig -4,3.

Siffran för länet hamnar på 4,2 vilket är att jämföra med riksgenomsnittets 4,3 - totalt sett en god tillväxt trots låg räntenivå.

Småföretagens bokslut för 2013 har jämförts med samma bokslut året innan och värdet på bolagen har uppskattats respektive år genom att titta på företagets förmåga att skapa vinster, tillväxttakten och viljan att åter-investera i företaget.

Mätningens huvudsyfte är att undersöka hur de svenska småföretagen mår
och deras långsiktiga värdetillväxt. Av undersökningen kan också utläsas att landets små bolag har en stark finansiell ställning och är solida vilket ger bra beredskap inför dåliga tider.

Nystartade företag omfattas inte av undersökningen eftersom ett av kraven är att de ska ha minst tre bokslut hos Bolagsverket.

Våga vilja växa kan vara förklaringen

– En sak som vi har som inte finns i de andra hälsingekommunerna är vårt affärsutvecklingsprogram, Våga vilja växa, säger näringslivsstrateg Kent Lundquist vid Söderhamns kommun.

Artikel www.helahalsingland.se:

"Satsning kan förklara tillväxt"länk till annan webbplats
Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-11-14

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter