Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Projekt – En professionell plattform för tillväxtinriktade företags- och utvecklingsprojekt

Faxepark projektarena är en professionell plattform för regionala, nationella och internationella tillväxtinriktade företags- och utvecklingsprojekt som kan komma att bidra till tillväxt.

Syftet med projektarenan är att under systematiska former titta på möjligheten att kreera intressanta företags- och utvecklingsprojekt. 

Faxepark kan även gå in som projektpartners om vi ser att projektet är genomförbart och i linje med vår målsättning.

Har du en projektidé som kan komma att bidra till Söderhamns tillväxt?
Tveka inte att kontakta oss!

Aktuella projekt

Projektet Företagande på lika villkor
Projektet ”Företagande på lika villkor” riktar sig till nyanlända personer som vill driva egen rörelse. Söderhamns kommun är projektägare och tillsammans med Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner erbjuder Faxepark - Söderhamns arena för innovativ tillväxt, ökad rådgivning, stöd och vägledning i företagsfrågor.

Läs mer ...

SARURE – Save Rural Retail
Lokala butiker på landsbygden förser närområdet med nödvändiga varor och tjänster och är en viktig mötesplats. Det bidrar till livskvalité, service och är en social knytpunkt i området för lokalbefolkningen. Det bidrar till att fler väljer att bo kvar på landsbygden och att fler väljer att flytta dit. Det är nödvändigt för att andra aktiviteter ska kunna utvecklas och utökas. Små och mellanstora företag av den här typen spelar en mycket stor roll för att skapa arbetstillfällen utanför stadskärnan. Det är en nödvändig basservice på landsbygden, små byar behöver sin butik, men utmaningen är att butiken behöver ett visst antal kunder för att kunna överleva.

Läs mer ...

Modell för projektprocesser

Modell för projektprocesser

Våra processer tillsammans med dig

Idé, har du en idé som du anser kommer att gynna Söderhamns tillväxt samt att du vill vara motorn när det gäller att förverkliga idén? Då är vi en bollplank för att vi, tillsammans med dig, ska utveckla din idé för bästa möjliga utgång.

Förstudie, din idé har potential men vi måste veta mer innan vi tillsammans riggar/upprättar ett helt projekt. Här kan vi guida dig och se om det finns möjlighet till förstudiemedel för ett stabilt projekt. Förstudien genomför du med vår hjälp.

Rigga projekt, förstudien visar att din idé bör bli ett större projekt för att generera resultat. Nu måste vi tillsammans se hur ditt projekt ska upprättas. Vi identifierar att det finns medel att söka. Vilka partners behöver du ha och vilka delar måste projektbeskrivningen innehålla för att projektet ska vara lyckad.

Pågående projekt, projektet är i full gång. Vi är delaktiga i möten om så behövs och kan hjälpa till med administration i mån om tid och finansiering.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Faxepark logotype

Näringsliv/Faxepark

Stationshuset
Södra Hamngatan 50

Kontakta oss på Näringsliv/Faxepark

Jan Brandberg

Jan Brandberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-756 67
E-post: jan.brandberg@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter