Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Avgifter för livsmedelskontroll

Riksdagen har bestämt att kommunernas livsmedelskontroll ska finansieras av de avgifter som livsmedelsföretagarna betalar till kommunen. Det finns tre olika typer av avgifter för livsmedelskontroll.

Årlig avgift

Alla livsmedelsverksamheter, till exempel gatukök, skolkök, restauranger och livsmedelsbutiker, ska betala en årlig avgift för den offentliga kontrollen. Hur stor årlig avgift varje verksamhet betalar beror på typen av livsmedelshantering och hur stor omfattning verksamheten har. Ju större risker och ju större omfattning, desto mer kontrolltid. Verksamheter som själva utformar märkning och/eller märker förpackade livsmedel får tidstillägg, eftersom även märkningen tar tid att kontrollera.

Avgiften ska betalas varje år från och med det år verksamheten registreras.

Avgift för registrering

När en verksamhet registreras tas en avgift ut motsvarande en timmes arbete för handläggningen.

Extra offentlig kontroll

Om bygg- och miljöförvaltningen på grund av företagarens brister måste lägga ner mer tid än planerat på kontroll av en verksamhet, till exempel genom uppföljningar eller åtgärder vid befogade klagomål, tas avgift ut för den nedlagda kontrolltiden.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Riskklassning

Livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information om riskklassning av verksamhet.

Informationsbroschyr om avgifter och riskklassning

Läs mer om riskklassning och om hur kontrolltiden räknas ut i vår egen broschyr.PDF (pdf, 424.7 kB)

Taxa livsmedelskontroll

Taxan för livsmedelskontrollen fastställs av kommunfullmäktige. Från och med 1 januari 2019 är timtaxan 1 120 kr.
Taxa livsmedelskontrollPDF (pdf, 19.8 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2019-01-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter