Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, därför finns särskilda regler som bland annat ska förhindra att vi blir sjuka av det dricksvatten vi använder. Till exempel finns det krav på att regelbundet ta prover om dricksvattnet används på en livsmedelsanläggning. Livsmedelsanläggningar som är anslutna till det kommunala dricksvattennätet behöver inte ta egna prover, eftersom det sköts av Söderhamn NÄRA. Du som har en livsmedelsanläggning ansluten till en egen brunn måste själv se till att ta prover på vattnets kvalitet.

Vad behöver jag göra om jag har en egen brunn?

  • Brunnsanläggningen (vattenverket) ska registreras som en livsmedelsanläggning hos bygg- och miljöförvaltningen. Blankett för anmälan hittar du via länken i högerspalten.
  • Du ska ordna ett särskilt egenkontrollprogram för vattenverket. Syftet med egenkontrollprogrammet är att användarna ska få ett rent och hälsosamt vatten.
  • En del i egenkontrollprogrammet är att du får ta fram förslag på provtagningspunkter och provtagningsfrekvenser som sedan ska fastställas av bygg- och miljönämnden.
  • Vattnet ska uppfylla de kvalitetskrav som anges i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). Länk till Livsmedelsverkets hemsida där du kan läsa mer om föreskrifterna finns i högerspalten.
  • Vattenverket ska uppfylla de krav som finns i dricksvattenföreskrifterna angående till exempel säkerhetsbarriärer, beskrivning av vattenverket (brunnskonstruktionen) m.m.

Vad kostar det?

En anmälan om registrering kostar för närvarande 1 094 kr. Det är en engångsavgift som du betalar. Varje år kommer du sedan att få betala en avgift som baseras på vilken typ av vattentäkt du har och hur mycket vatten som produceras.

All provtagning av vattnet kostar också pengar. Provtagningen gör du via privata laboratorier, så priserna kan variera.

Hur fungerar provtagningen?

Du får själv ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium. Att laboratoriet är ackrediterat betyder att det ska ha behörighet från SWEDAC att utföra de analyser du behöver. Viktigt att tänka på är att du talar om för laboratoriet att vattnet ska analyseras enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Risken är annars att fel analyser görs och att provet bedöms enligt andra riktlinjer. Det beror på att det finns andra riktlinjer för privatpersoner som har egen brunn.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Blanketter

Blanketter för anmälan finns att hämta på bygg- och miljöförvaltningen.
Du kan också beställa blanketter genom att ringa kundtjänst 0270 750 00.

Hämta blankett i blankettarkivetöppnas i nytt fönster

Relaterad information

Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskad/Uppdaterad: 2018-03-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter