Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Frågor och svar om livsmedel

Här har vi samlat några frågor och svar om livsmedelshantering. Hittar du itne det du söker är du välkommen att ta kontakt med oss.

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag är ett privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon form av livsmedelsverksamhet. Även privatpersoner och föreningar kan räknas som företag enligt livsmedelslagstiftningen. Ett livsmedelsföretag behöver alltså inte vara registrerat hos Bolagsverket.

Vad är en livsmedelsanläggning?

En anläggning är den plats där livsmedelsföretagaren har sin verksamhet. Till exempel är en restaurang och en livsmedelsbutik anläggningar, men även ett marknadsstånd, ett importkontor och ett transportfordon kan räknas som livsmedelsanläggningar. Ett livsmedelsföretag kan bestå av en eller flera anläggningar.

Jag vill starta en livsmedelsverksamhet, vad behöver jag göra?

En anmälan om registrering ska ha kommit in till bygg- och miljöförvaltningen senast två veckor innan verksamheten börjar. Vilka uppgifter du behöver fylla i framgår av blanketten som du hittar via länken i högerspalten. På blanketten finns också information om andra kontakter du kan behöva ta, till exempel om det behövs bygglov, ansökan om serveringstillstånd med mera.

Hur gör jag om jag ska ta över en befintlig verksamhet?

Det är verksamheten/företaget som registreras, inte lokalen. Det betyder att du som tar över en verksamhet måste skicka in en ny anmälan om registrering till bygg- och miljöförvaltningen. 

Jag ska sluta med min verksamhet, vad gör jag då?

Meddela bygg- och miljöförvaltningen om verksamheten upphör, så vi kan ta bort verksamheten från våra register.

Vad är egenkontroll?

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att de livsmedel som saluhålls eller serveras är säkra att äta och har rätt märkning och sammansättning. Därför måste du ha kontroll på vilka faror och risker som finns i din verksamhet, och vilka regler som gäller. I ditt system för egenkontroll ska du ha rutiner som kan säkerställa detta. Läs mer under rubriken "egenkontroll" i vänsterspalten.

Kan bygg- och miljöförvaltningen hjälpa mig med min egenkontroll?

Vi ger gärna allmänna råd och tips om hur du kan gå tillväga. Däremot får vi inte hjälpa till med att bygga upp din egenkontroll på grund av risken för jäv. Den typen av hjälp kan du istället få via branschorganisationer eller konsultföretag.

Det är alltid du som är verksamhetsutövare som ansvarar för att ta fram ett fungerade system för egenkontroll som är anpassat efter de förutsättningar som finns på din anläggning.

Måste jag ha någon särskild utbildning för att driva en livsmedelsverksamhet?

Det finns inget krav på någon specifik utbildning, men alla som arbetar med livsmedel ska ha tillräcklig kunskap i livsmedelshygien för den verksamhet man håller på med. Den som driver verksamheten är också ansvarig för att alla andra som arbetar i verksamheten får utbildning eller handledning i livsmedelshygien och egenkontroll.

En bra idé är att gå en kurs i livsmedelshygien. Vi kan inte rekommendera någon särskild utbildning, men om ni söker på Internet efter utbildning livsmedelshygien kommer ni att hitta ett flertal företag som ordnar utbildningar.

Behöver verksamheten ha en fettavskiljare?

Många livsmedelsanläggningar måste ha en fettavskiljare installerad. Kontakta Söderhamn NÄRA, tfn 0270-766 10, som ansvarar för det kommunala VA-nätet om du har frågor kring vad som gäller för din verksamhet. 

Får man sälja produkter efter det att bäst-före-datum eller sista förbrukningsdag har passerat?

Livsmedel märkta med bäst-före-datum ska hålla ytterligare en tid efter datumet om de förvaras på rätt sätt och i obruten förpackning. Det är säljarens ansvar att produkten är av fullgod kvalitet.

Sista förbrukningsdagen är den sista dag som dessa livsmedel beräknas kunna förbrukas om de har förvarats på rätt sätt och i obruten förpackning. De får inte säljas efter att den sista förbrukningsdagen har passerats.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Relaterad information

Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter

Blanketter för anmälan finns att hämta på bygg- och miljöförvaltningen.
Du kan också beställa blanketter genom att ringa kundtjänst 0270 750 00.

Hämta blankett i blankettarkivetöppnas i nytt fönster

Granskad/Uppdaterad: 2018-03-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter