Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Starta, överta eller ändra en livsmedelsanläggning

De flesta anläggningar där livsmedel hanteras ska normalt registreras hos bygg- och miljönämnden. En registrering ska göras innan en verksamhet startar, ändras eller byter ägare.

Planerar du att starta en större verksamhet med tillverkning av animaliska produkter kan det krävas ett godkännande från Livsmedelsverket innan du kan starta.

Hur gör jag en anmälan om registrering?

Du skickar in en anmälan om registrering till bygg- och miljöförvaltningen där du redovisar din verksamhet.

När ska jag anmäla?

Du måste skicka in anmälan minst två veckor innan du planerar att starta, överta eller ändra verksamheten. Du är välkommen att kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du har allmänna funderingar kring krav på utformning av lokal eller annat. Kontakta oss gärna för synpunkter innan du färdigställer din anläggning eller gör förändringar i lokalen.

Sanktionsavgift om anmälan inte görs

Från 1 januari 2019 gäller nya regler som innebär att den som startar eller övertar en livsmedelsverksamhet utan att göra en anmälan om registrering kommer att behöva betala en sanktionsavgift. Hur stor sanktionsavgiften blir beror på verksamhetens omsättning, men minst 5 000 kr och högst 75 000 kr. För kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kr. Kom därför ihåg att göra din anmälan till bygg- och miljöförvaltningen INNAN du startar eller övertar en livsmedelsverksamhet.

Behöver jag göra en anmälan när jag tar över en befintlig anläggning?

Ja. En registrering är knuten till livsmedelsföretagaren och går inte att överlåta på en annan verksamhetsutövare. Det går alltså inte att överta en anläggning som är registrerad utan att göra en ny anmälan. Undantag är om du som ny ägare tar över ett befintligt bolag och inte ändrar organisationsnumret.

Behöver jag göra en anmälan om jag ändrar bolagsform?

Ja.

Vad händer när jag har skickat in min anmälan?

Vi går igenom din anmälan och begär in kompletteringar om anmälan inte är fullständig. Kom därför ihåg att skicka in samtliga uppgifter redan från början, så kan vi handlägga ditt ärende snabbare.

Om anmälan är komplett skriver vi ett beslut om registrering.

Du kommer också få ett beslut om riskklass och årlig kontrollavgift, där det framgår hur många timmars kontrolltid vi planerar att lägga på din verksamhet. Ju större omfattning och ju större risker det är med livsmedelshanteringen, desto mer tid behöver vi lägga på kontroll. En gång per år kommer du att få betala en avgift för livsmedelskontrollen. Du kan läsa mer om avgiftssystemet under "Avgifter" i vänsterspalten.

Vad händer när jag har fått mitt beslut?

Du får starta verksamheten två veckor efter att du gjort din anmälan, eller tidigare om du får ditt beslut tidigare.

Vid registreringen har vi inte gjort någon bedömning av om din anläggning uppfyller kraven i lagstiftningen, eller om ditt system för egenkontroll är relevant för verksamheten. Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att kraven är uppfyllda. Lokalen och egenkontrollen är sådant vi kontrollerar när vi sedan besöker din anläggning.

När är det dags för inspektion?

När registreringen är klar gör bygg- och miljöförvaltningen en bedömning av hur snart din verksamhet behöver kontrolleras. Det beror på hur stor omfattning verksamheten har och hur känslig livsmedelshanteringen är. Normalt tar vi inte kontakt med dig innan vi gör kontroll, utan vi gör oanmälda inspektioner.

Vad kostar anmälan?

För registreringen tar vi ut en avgift, som för närvarande är 1 120 kronor.  

Behöver jag kontakta andra myndigheter?

Du kan behöva ta kontakt med andra myndigheter, till exempel för att söka bygglov/göra bygganmälan eller söka serveringstillstånd. Mer information om det finns på anmälningsblanketten. Tänk på att handläggningstiden för olika tillstånd kan variera. Det är bra att vara ute i god tid! Du kan också hitta information och skapa din egen checklista över vilka myndigheter du behöver kontakta på www.verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hör gärna av dig gärna bygg- och miljöförvaltningen om du har frågor kring anmälan om registrering!

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Mer information

Så fungerar livsmedelskontrollenPDF (pdf, 4.6 MB)

Vilka kontakter behöver jag ta när jag ska starta en livsmedelsanläggning? Skapa din egen checklista på www.verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter

Blanketter för anmälan finns att hämta på bygg- och miljöförvaltningen.
Du kan också beställa blanketter genom att ringa kundtjänst 0270 750 00.

Anmälan/registrering av livsmedelsanläggningPDF (pdf, 61.7 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2019-01-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter