Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Miljöfarlig verksamhet

Enligt miljöbalken, 9 kapitlet, 6 §, skall vissa typer av miljöfarliga verksamheter, så kallade C-anläggningar, anmälas till bygg- och miljöavdelningen innan verksamheten startar.

Exempel på verksamheter är:

  1. skjutbanor,
  2. skrot- och avfallslagring,
  3. fordonstvättar,
  4. bensinstationer,
  5. större värmepumpar,
  6. motorsportbanor,
  7. ytbehandling, t ex betning, fosfatering, trumling, vattenbaserad avfettning och blästring,
  8. verkstadsindustri,
  9. förbrukning av organiska lösningsmedel vid t ex målning eller rengöring/avfettning.

Anmälan skall göras i god tid (minst 6 veckor) innan verksamhetsstart, och lämnas in i två exemplar, varav det ena skickas till länsstyrelsen för kännedom. Om vi anser att anmälan behöver kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer frågan att hanteras an länsstyrelsen.
När anmälan är tillräckligt utredd lämnas ett skriftligt beslut, ev med föreläggande om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.
För handläggning av anmälan och tillsyn enligt miljöbalken tar bygg- och miljöavdelningen ut en miljötillsynsavgift. Avgiften varierar mellan olika verksamheter och kan vara en fast årlig avgift eller en timavgift.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Blanketter

Blanketter för anmälan finns att hämta på bygg- och miljöförvaltningen.
Du kan också beställa blanketter genom att ringa kundtjänst 0270 750 00.

Hämta blankett i blankettarkivetöppnas i nytt fönster

Granskad/Uppdaterad: 2018-12-03

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter