Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Inventering och sanering av PCB

Fastighetsägare är ansvariga för inventering och sanering. Halten av PCB är avgörande för vilken typ av sanering som behövs. Därför måste en inventering göras först.

Inventering och sanering görs enligt följande tre steg

1. Inventering och provtagning

Utför inventering med nödvändiga provtagningar. Inventeringen kan genomföras med egen kompetens eller med hjälp av en konsult. Personen som utför provtagningarna ska ha behörighet.
En handlingsplan för sanering ska upprättas och redovisas till bygg- och miljöförvaltningen i samband med inventeringsresultatet. Vid halter som medför omedelbar sanering (vid 500 mg/kg eller mer) ska handlingsplanen bifogas. Vid lägre halter kan sanering genomföras i samband med renovering eller rivning.
Läs mer om hur inventering genomförs - Handlingsplan

2. Redovisning

Redovisa inventeringen till bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, oberoende av om PCB påträffats eller inte.

3. Sanering

Halten av PCB är avgörande för hur saneringen ska gå till. Beroende på vilken halt PCB som finns i fogmassan krävs olika åtgärder (17 § PCB-förordningen).

Åtgärderna delas in i två grupper: a) byggnader med mer än 500 vikt-ppm PCB. b) byggnader med mellan 50 och 500 vikt-ppm PCB.

Det här gäller för byggnader med mer än 500 vikt-ppm PCB.
Det här gäller för byggnader med mellan 50 och 500 vikt-ppm PCB.

  • Anmäl saneringen till bygg- och miljöförvaltningen. Anmälan ska göras i god tid innan saneringen påbörjas.
  • Bygg- och miljöförvaltningen granskar anmälan och svarar på den, ev med ett beslut om försiktighetsmått som ska iakttas vid saneringen.
  • Eventuellt sker samråd med bygg- och miljöförvaltningen med anledning av inventeringsresultat och handlingsplan.
  • Vid upphandling av sanering är det viktigt att kontrollera att de personer som ska genomföra saneringen har behörighet.
  • Se till att saneringsföretaget tar del av bygg- och miljöförvaltningens svar på anmälan och följer försiktighetsmåtten i beslutet vid saneringen.
  • Saneringsplan ska redovisas för varje fastighet och byggnad. Planen bör innehålla en beskrivning av den saneringsmetod som kommer att användas, de försiktighetsmått som planeras göras vid saneringen och tidplan.
  • Bygg- och miljöförvaltningen genomför ev inspektioner vid saneringen.
  • Sammanställ slutrapport och redovisa den till bygg- och miljöförvaltningen. Slutrapporten ska innehålla uppgifter om vem som utfört saneringen, saneringsmetod, sanerad mängd, hur det tagits om hand, transportdokument, kvittblivningskvitto mm.

Läs mer om hur sanering genomförs - Checklista

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Granskad/Uppdaterad: 2016-11-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter