Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Uppläggning av muddermassor eller återvinning av andra massor

Om du har muddermassor eller anna material som du vill göra någonting med kan du ansöka om detta hos Bygg- och mljöförvaltningen. Beroende på halten av föroreningar i massorna så definieras massorna på olika sätt.

Riskbedömning

Verksamhetsutövaren ansvarar för att massorna som ska användas riskbedöms. Om massorna har en ringa föroreningsrisk ska anmälan göras till Bygg- och miljöförvaltningen. Om det är mer än ringa risk ska ansökan göras till länsstyrelsen. Om det är mindre än ringa risk för förorening behövs ingen anmälan. 

Val av plats

Plats ska väljas som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Anmälan/Ansökan

Ringa föroreningsrisk

Anmälan till Bygg- och miljöförvaltningen görs om föroreningsrisken är ringa.
Se blanketter i högerspalt.

Större föroreningsrisk

Om föroreningsrisken är mer än ringa ska ansökan göras till Länsstyrelsen. www.lansstyrelsen.se/gavleborglänk till annan webbplats

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-06

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter