Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Per Stefansson och Maud Sandin från SDV, Söderhamns Dagliga Verksamheter.

Per Stefansson och Maud Sandin från SDV, Söderhamns Dagliga Verksamheter.

Söderhamns dagliga verksamheter uppmärksammade i tidningen Unik

Söderhamns dagliga verksamheter, SDV har under många år medvetet arbetat med kvalitetsutveckling. SDV erbjuder sysselsättning i tio olika arbetslag med olika inriktningar för personer med utvecklingsstörning, autism eller med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Nu uppmärksammas deras arbete i tidningen UNIK.
Det senast numret av tidningen Unik har ett 4 sidor långt reportage om Söderhamns dagliga verksamheter. Tidningen når alla medlemmar i FUB, (FUB - Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), samhällets officiella företrädare, särskolor, dagliga verksamheter och gruppbostäder.

Med målet att alla ska ha rätt till meningsfulla dagar, såväl personal som deltagare, har SDV utvecklats till en verksamhet där alla kan utvecklas och "växa".
- De flesta hos oss har begränsade möjligheter till arbete på den öppna arbetsmarknaden, därför är det viktigt att vi kan erbjuda skiftande verksamheter som man dessutom kan växla mellan, säger Per Stefansson, områdeschef för SDV.

Anledningen till att SDV uppmärksammas förklarar Per Stefansson så här:
- Vår människosyn utgör fundamentet. Vi ser de funktionshindrade som fullvärdiga medborgare med demokratiska rättigheter. De är inte vårdtagare, inte passiva objekt eller mottagare av vård. Vi utformar verksamheten utifrån regelbundna samtal med de funktionshindrade eller med deras företrädare. Vi intar inte expertens roll i traditionell mening. En annan viktig strategi är att verka för arbetsglädje. För att öka makten för personer med funktionshinder har vi medvetet även ökat makten för medarbetarna genom att organisera oss i mer eller mindre självstyrande arbetslag.

Ett exempel som särskilt tas upp i Uniks artikel är arbetet med reflektion och samtal "Etiska torg".
- Nyckeln till förståelse är reflektion och samtal. Därför har vi satsat mycket på att skapa utrymme för både dokumentation och samtal på arbetstid för alla medarbetare, säger Per Stefansson.
Etiska torg är en metod som utvecklats av pedagogen och forskaren Ingalill Stefansson på Särvux på CFL i Söderhamn.

Söderhamns kommun


Förvaltningen för
Lärande & Arbete

Söderhamns Dagliga verksamheter, SDV


S. Jänvägsgatan 7
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
larandearbete@soderhamn.se

Y

tterligare kontaktuppgifter


Per Stefansson
Verksamhetschef, Söderhamns dagliga verksamheter
Tel 0270-752 17
RELATERAD INFORMATION
SDV har tidigare fått utmärkelsen "Kvalitet Gävleborg", verksamheten är också IIP-certifierade, (IIP-Investor in People).

Läs mer om Söderhamns Dagliga verksamhet

Läs mer om Etiska torg

Uppdaterad: 2008-11-05
Tipsa en kompis

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn, Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post