Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nyhetsarkiv

 • 2017-10-31

  Äldre i Söderhamn känner trygghet och förtroende


  Majoriteten äldre som har hemtjänst eller vård- och omsorgsboende i Söderhamns kommun känner trygghet och förtroende. Det visar Socialstyrelsens nationella undersökning om hur äldre upplever vård och omsorg.

 • 2017-10-20

  Verkstäderna - kommunens aktivitetshus för alla åldrar


  På Verkstäderna kan du träffa andra, skapa dina egna konstverk i olika material på Drömverkstan, fotografera och filma på Medieverkstan, delta i olika aktiviteter genom Be Smart, bowla eller ta en fika på ungdomscafét.

 • 2017-10-19
  Ny arena på Hällåsen.

  Premiär i Hällåsens senaste arena


  Nu står den där – Hällåsens färskaste arena. Två år efter beslut, och drygt sex månader efter byggstart är den färdig att använda. Först ut att använda den nya hallen var Broberg/Söderhamn som hade hemmamatch mot TB Västerås 27 oktober.

 • 2017-10-13
  Omvårdnad har minskat bemanningsköpen inom hemtjänst, korttidsvård, vård- och omsorgsboenden och funktionshinderomsorgen.

  Omvårdnad vänder ekonomiska trenden


  Statistik för augusti och september visar att omvårdnadsförvaltningen är på rätt väg. Trenden har vänt; bemanningsköp och kvalificerad övertid har minskat generellt. Men det finns fler åtgärder att ta till och utmaningar att möta.

 • 2017-10-13

  Eva-Britt Hartikainen tillförordnad verksamhetschef för grundskolan och Marie Edling som rektor


  Eva-Britt Hartikainen är tillförordnad verksamhetschef för grundskolan och Marie Edling är tillförordnad som rekor för Stentägtskolan och Östra skolan.

 • 2017-10-13

  Så kan Söderhamnsporten utvecklas


  I en framtid har Söderhamnsporten vid resecentrum utvecklats till en levande och attraktiv del av Söderhamns stadskärna. Stationsområdet är en väl fungerande kollektivtrafiknod och en mötesplats för såväl söderhamnsbor som regionen i stort.

 • 2017-10-11
  Åsa Nordh och Åsa Jääger

  Norrtullslärare representerar Sverige på Europarådets workshop


  Norrtullslärare representerar Sverige och sprider sina kunskaper och erfarenheter på Europarådets work shop på ”European Centre for Modern Languages*” i Gratz!

 • 2017-10-11
  Bilden: Från vänster näringslivschef Jan Brandberg, affärsområdeschef Tommy Ramström, kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestamsamt VD Jesper Sverin.

  Företagsbesök på Excal


  Näringslivschef Jan Brandberg och kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam gjorde ett företagsbesök hos Jesper Sverin och Tommy Ramström på Excal.

 • 2017-10-10

  Ekonomiskt underskott men i grunden en god ekonomi


  De tre nämnder som prognostiserar ekonomiska underskott för 2017 lämnade lägesrapporter och åtgärdsplaner till kommunstyrelsen den 10 oktober. Totalt ser kommunen ut att gå mot ett minusresultat på 76 miljoner kronor, om vi även räknar med pensioner och andra utgifter som finansieras av förra årets överskott. Omvårdnadsnämnden står för det största underskottet med 55 miljoner kronor. Många åtgärder pågår i aktuella nämnder för att vända den negativa trenden.

 • 2017-10-02

  Omvårdnad ger lägesrapport


  Omvårdnadsnämnden lämnar en lägesrapport med handlingsplan till kommunstyrelsen, för att visa hur nämnden arbetar för att vända det stora ekonomiska underskottet. Omvårdnadsnämnden vill att kommunstyrelsen beslutar att det prognosticerade underskottet får återbetalas på tre års sikt.

 • 2017-10-02

  10 år med Företagardagen – inspirerande och nytänkande


  Företagardagen skapar en arena för möten mellan företagare som tidigare inte träffats. Genom nya kontakter främjar vi företagandet, kommenterade Jan Brandberg innan dagens övningar startade på Söderhamns teater.

RRS-flöde

Granskad/Uppdaterad: 2018-08-29

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter