Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Att ansöka om stöd

Om du inte klarar vardagliga sysslor själv trots förebyggande hjälp i hemmetlänk till annan webbplats kan du ansöka om hjälp från kommunens äldreomsorg. Ditt behov utreds då av en handläggare i samråd med dig och/eller närstående.

1. Kontakt

Ansökan börjar med att du eller en anhörig kontaktar Omvårdnad Direkt (kundtjänst) så att en biståndshandläggarekan kontakta dig. Du kan också skicka en ifylld ansökningsblankett direkt till kommunen så att en handläggare kan kontakta dig.

2. Information

Handläggaren ger dig information om olika former av stöd och hjälp. Du får möjlighet att beskriva vilken hjälp du anser dig behöva.

3. Ansökan

Du beslutar om vad du vill ansöka om för typ av stöd, exempelvis hemtjänst, personlig assistans  eller plats i äldreboende. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt till biståndshandläggaren.

4: Utredning

Handläggaren påbörjar en utredning om ditt hjälpbehov. Ofta gör vi ett hembesök hos dig. Om det är nödvändigt hämtas uppgifter från exempelvis läkare eller sjuksköterska. Allt sker i samråd med dig.

5: Prövning

Ansökan prövas utifrån aktuellt lagrum och kommunens riktlinjer. Dina behov och önskemål är alltid utgångspunkten för utredningen.

6: Beslut om stöd beviljas

Efter prövningen beslutar handläggaren vilken insats du har rätt till. Detta beslut meddelas dig skriftligt.

7. Beslut om helt eller delvis avslag på ansökan

Om du får ett avslag på din ansökan betyder det att du inte får den hjälp du har ansökt om. Avslaget kan gälla hela ansökan eller delar av ansökan. Avslaget meddelas skriftligt.

Överklagan

I ett beslut om avslag beskrivs alltid hur du kan överklaga biståndsbeslut. Du kan även kontakt din handläggare för information om hur du överklagar.

Uppföljning

En gång per år kommer din handläggare att följa upp dina beviljade insatser tillsammans med dig. Uppföljning kan ske oftare vid behov.

Omprövning

Om ditt behov av stöd och insatser ändras, exempelvis om hälsotillståndet blir bättre eller sämre, omprövar vi tidigare beslut.

Kontakt med hand­läggare samt frågor om vård & omsorg

mån - tor 7.30 - 16.30
fre 7.30 - 16.00
0270-75000, e-post.

Granskad/Uppdaterad: 2017-06-29

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter