Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Avgifter för hemtjänstinsatser

Avgifter för omvårdnad

Omvårdnadsinsatser kan vara hjälp med personlig hygien, dusch, hjälp vid måltider, tillsyn, förflyttning, med mera. Din handläggare fastställer tidsåtgång för hjälpen i fyra nivåer. Den sammanlagda omvårdnadsavgiften fastställs utifrån beviljade insatser. 2019 är maximal omvårdnadsavgift (inklusive boservice) 2 089 kr per månad.

Nivå               

Timmar/månad    

Avgift

1.                    

1   — 10 timmar  

   250 kr

2.                

11 — 20 timmar         

   500 kr

3.           

21 — 50 timmar          

   750 kr

4.              

51 —      timmar    

1 000 kr


Hemsjukvård via hemtjänsten

Avgiften för hemsjukvård är 300 kr/månad. Avgiften ingår i maxtaxan för äldreomsorg och kan reduceras om avgiftsutrymmet bedöms vara mindre än 300 kr/mån. Du får ett individuellt avgiftsbeslut där avgifter, inkomstuppgifter
och förbehållsbeloppet framgår.

Avgift för boservice inom hemtjänst

Städning var 3:e vecka

 

1-2 rok

350 kr

3 rok

400 kr

4 rok

450 kr

 

Tvätt och klädvård

 

Var 4:e vecka

150 kr

Var 3:e vecka

200 kr

Varannan vecka

300 kr

Varje vecka

400 kr

Inköp

 

Varannan vecka

100 kr

Varje vecka

200 kr

 

 

Trygghetslarm

200 kr

 Installations avgift

250 kr

Matdistribution

200 kr + 47 kr/matportion

Avgift för vissa insatser

Korttidsvård

Omvårdnadsavgiften för korttidsvård är 58 kr/dygn.
För mat tillkommer 104 kr/dag.
Förbehållsbeloppet ökar med 38 kr/dag under korttidsvård.

Dagverksamhet Klockarbo

Omvårdnadsavgiften för dagverksamhet vid Klockarbo är 33 kr/dag.
För mat (frukost + lunch) tillkommer 62 kr/dag.
Förbehållsbeloppet ökar med 26 kr/dag under vistelsen vid Klockarbo.
Kostnad för resor till och från dagverksamhet 26 kr/dag likställs med X-trafiks månadstaxa för en zon och fördelas per dag.

Matdistribution

Förbehållsbeloppet ökar med 24 kr/portion vid matdistribution.

Avgifter för makar/sammanboende

Om båda personerna i ett hushåll har hjälpinsatser, erhåller ni varsitt biståndsbeslut och avgiften beräknas individuellt.

Om ni är gifta eller registrerade partners beräknas underlaget för avgiften per person på hälften av den gemensamma inkomsten.

För övriga sammanboende beräknas underlaget för avgiften på din egen inkomst.

Avgift utan inkomstberäkning

Om du önskar kan avgiften fastställas utan att vi hämtar in inkomstuppgifter kan du fylla i en blankett som du får via kundtjänst. Då sker ingen beräkning om eventuell rätt till reducering av avgiften.

Förbehållsbelopp

Med förbehållsbelopp menas det ekonomiska utrymme du ska få behålla för att klara dina levnadsomkostnader utöver hyra och omvårdnadsavgifter (t ex måltider, kläder, hygien, möbler, hushållsel, hälso- och sjukvård mm).

Förbehållsbelopp för hemtjänst 2019

1. Förbehållsbeloppet är 5 249 kr/månad för ensamstående över 65 år.

2. Förbehållsbeloppet är 4 435 kr/person för sammanboende över 65 år.

3. För personer under 65 år ökas förbehållsbeloppet med 525 kr.

Om ditt ekonomiska utrymmet inte uppgår till det aktuella förbehållsbeloppet, ska vi reducera din omvårdnadsavgift.

Matkostnader ska betalas inom förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet är därför uppräknat för att du som har matdistribution, bor på korttidsboende eller vistas på Klockarbo dagverksamhet ska kunna betala sin matavgift.

Det är möjligt att individuellt begära en utökning av förbehållsbeloppet för varaktiga, fördyrade levnadsomkostnader (t ex god man). Fyll i en ansökan som lämnas till omvårdnadsnämndens arbetsutskott för beslut.

Avgiftsbeslut

Söderhamns kommun hämtar automatiskt inkomstuppgifter från Försäkringskassan. Vi behöver även inkomst från avkastning av kapital för att fastställa ditt avgiftsbeslut.  

Vi skickar en inkomstförfrågan till dig, så att du kan komplettera med inkomster som betalas ut av annan än Försäkringskassan. Du ska även uppge eventuell avkastning av kapital.

När din avgift är beräknad  får du ett avgiftsbeslut sänt till dig, där dina avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbelopp framgår. Där framgår också hur du ska göra om du har frågor om avgiftsbeslutet.

Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av din nettoinkomst, när förbehållsbeloppet och bostadskostnad/hyra räknats av.

Autogiro

För att underlätta betalning av omvårdnadsavgifter kan du använda autogiro. Avgiften betalas då direkt från ditt konto en fast dag i månaden.

Du får fortfarande en faktura hemskickad för kännedom, men behöver inte ordna med betalningen manuellt varje gång.

Avgiftshandläggare

Anna-Lena Rudebark
Tel 0270-756 56
E-post

Susanne Brändt
Tel 0270-756 56
E-post

Kontakt med hand­läggare samt frågor om vård & omsorg

mån - tor 7.30 - 16.30
fre 7.30 - 16.00
0270-75000, e-post.

Hjälp oss att bli bättre

Lämna din synpunkt här

Granskad/Uppdaterad: 2019-01-01

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter