Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Avgifter på vård- och omsorgsboenden

Avgifter för omvårdnad

Omvårdnadsavgiften för stödinsatser på vård- och omsorgsboenden baseras på biståndsbeslutet din handläggare fattat och vilken hjälp du är beviljad per månad.

Avgiftstaxan för omvårdnadsinsatser är uppdelad i två nivåer beroende på hur många timmar du har behov av omvårdnad. Den sammanlagda omvårdnads­av­giften fastställs utifrån dina beviljade insatser. För 2019 är den maximala omvårdnadsavgiften (inkl boservice) 2 089 kr per månad.

Timmar/mån

Avgift

21-50 timmar

  750 kr

51-    timmar

1000 kr

 

Avgift för hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård är 300 kr/månad. Avgiften ingår i maxtaxan för äldreomsorg och kan reduceras, om ditt utrymme för att betala avgiften bedöms vara mindre. Du får ett individuellt beslut där avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbelopp framgår.

Avgift för boservice i vård- och omsorgsboenden

Städning

 

1-2 rok

350 kr

3 rok

400 kr

 

 

Tvätt och klädvård

200 kr

 

 

Matabonnemang

3 120 kr

Avgifter för makar/sammanboende

Om båda personerna har hjälpinsatser får var och en ett eget biståndsbeslut. Även avgiften beräknas separat för var och en.

För gifta och registrerade partners beräknas underlaget för avgiften på hälften av den gemensamma inkomsten per person.

För övriga sammanboende beräknas underlaget för avgiften på din egen inkomst.

Avdrag vid frånvaro

Vid sjukhusvistelse gör vi avdrag från 1:a dagen på omvårdnadsavgift och matabonnemang. Vid annan frånvaro gör vi avdrag från och med 8:e dagen.

Förbehållsbelopp

Med förbehållsbelopp menas ett ekonomiskt utrymme som varje person ska få behålla för sina levnadsomkostnader utöver hyra och omvårdnadsavgifter
(t ex måltider, kläder, hygien, möbler, hushållsel, hälso- och sjukvård mm).

Förbehållsbelopp i vård- och omsorgsboende 2019

  • Förbehållsbeloppet för ensamstående: 6 049 kr/mån
  • Förbehållsbelopp  för tvåpersonshushåll (makar/sambo):
    5 285 kr/ person och månad
  • För personer under 65 år ökas förbehållsbeloppet med 525 kr.

Om ditt ekonomiska utrymme inte uppgår till aktuellt förbehållsbelopp, ska vi minska omvårdnadsavgiften. Matabonnemanget ska betalas inom förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet i vård- och omsorgsboende är därför uppräknat för att du som bor här ska kunna betala matabonnemanget.

Det är möjligt att individuellt begära en utökning av förbehållsbeloppet för varaktiga, fördyrade levnadsomkostnader (t ex god man, minderåriga barn). Fyll i en ansökan som lämnas till omvårdnadsnämndens arbetsutskott för beslut.

Avgiftsbeslut

Söderhamns kommun hämtar automatiskt inkomstuppgifter från Försäkringskassan. Vi behöver även inkomst från avkastning av kapital för att fastställa ditt avgiftsbeslut.  

Vi skickar en inkomstförfrågan till dig, så att du kan komplettera med inkomster som betalas ut av annan än Försäkringskassan. Du ska även uppge eventuell avkastning av kapital.

När din avgift är beräknad  får du ett avgiftsbeslut sänt till dig, där dina avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbelopp framgår. Där framgår också hur du ska göra om du har frågor om avgiftsbeslutet.

Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av din nettoinkomst, när förbehållsbeloppet och bostadskostnad/hyra räknats av.

Autogiro

För att underlätta betalning av omvårdnadsavgifter kan du använda autogiro. Avgiften betalas då direkt från ditt konto en fast dag i månaden.

Du får fortfarande en faktura hemskickad för kännedom, men behöver inte ordna med betalningen manuellt varje gång.

Avgiftshandläggare

Anna-Lena Rudebark
Tel 0270-756 56
E-post

Susanne Brändt
Tel 0270-756 56
E-post

Kontakt med hand­läggare samt frågor om vård & omsorg

mån - tor 7.30 - 16.30
fre 7.30 - 16.00
0270-75000, e-post.

Hjälp oss att bli bättre

Lämna din synpunkt här

Granskad/Uppdaterad: 2019-01-01

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter