Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Två kvinnor som planerar, Dan Burch Mostphotos

IBIC - Individens behov i centrum

Med individens behov i centrum (IBIC) kan vi tillsammans beskriva dina hjälpbehov och följa upp att våra insatser ger resultat. Arbetssättet ger dig som är kund större delaktighet och möjlighet att påverka.

Från hösten 2016 arbetar Söderhamns kommun med att införa ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen. Det heter individens behov i centrum (IBIC) och är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. Under 2017 införs IBIC även inom funktionshindersomsorgen.

Detta är IBIC

Vuxna med funktionsvariation ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov. Därför har Socialstyrelsen utvecklat Individens behov i centrum, IBIC, ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. Målet är att alla individer får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och kan bli mer delaktiga i hur stödet ska utformas.

Med ett systematiskt arbetssätt kan vi bättre beskriva dina behov, resurser, mål och resultat. Vi använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som gemensamt språk för att beskriva dina behov.

IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd.

Så jobbar vi med individens behov i centrum

Genomförandeplanen är hjärtat i dokumentationen. Det är viktigt att du själv får vara med och planera hur, när och av vem dina beviljade insatser ska genomföras. Det gör du tillsammans med din kontaktman.

Planen utgår från ett antal livsområden, där dina behov beskrivs inom till exempel kommunikation, förflyttning, personlig vård, hemliv, relationer, samhällsgemenskap, stöd och trygghet.

Långsiktighet och samsyn

Det är en långsiktig process att börja sätta dina behov i centrum för insatserna. Arbetet utifrån individens behov i centrum och en ny genomförandeplan märks först bland nytillkomna kunder.

Du som är befintlig kund märker förändringen vartefter vi gör uppföljningar och förändringar av insatser och uppdaterar din genomförandeplan.

Söderhamns kommun har utbildat processledare inom ordinarie organisation och har en tydlig och långsiktig plan för införandet.

Här i Söderhamn gör även fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården sina bedömningar utifrån klassifikationssystemet ICF. Det förenklar samsynen mellan olika professioner som arbetar med dig.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Kontakt

Processledare IBIC
Annabritta Bäremo
Elin Ljung
0270-756 56

Relaterad information

Socialstyrelsen om IBIClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskad/Uppdaterad: 2017-05-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter