Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kvalitet i vård och omsorg vid demenssjukdom

Söderhamns äldreomsorg arbetar på olika sätt för att säkra kvaliteten i vården och omsorgen av människor med demenssjukdom.

I kommunens verksamhet finns bland annat Silviasystrar (särskilda undersköterskor med vidareutbildning inom demenssjukdom) som handleder och utbildar övriga medarbetare inom omvårdnad.

Inom hemtjänsten finns ett särskilt demensteam.

Söderhamns kommun har även en bra dagverksamhet för människor med demenssjukdom.

Utbildningar om demenssjukdom ges kontinuerligt och vi har en tydlig strategi att arbeta både med bredd- och spetsutbildningar.

Som stöd för arbetet kring personer med demenssjukdom använder vi BPSD-registret samt nationella riktlinjer och lokala vårdprogram för demenssjukdom

BPSD-registret​

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) drabbar någon gång cirka 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar. De orsakar ett stort lidande, framförallt för människan med demenssjukdomen, men även för närstående och medarbetare i vården.

BPSD-registrets syfte är att minska BPSD och lidandet, för att öka livskvaliteten för människor med demenssjukdom.

Att arbeta med BPSD-registret och en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:

  • Ökad livskvalitet för människor med demenssjukdom.
  • Implementering av nationella riktlinjer.
  • Personcentrerad omvårdnad och ett gemensamt språk för medarbetare.
  • Teamarbete och tydliga mål.
  • Kvalitetsäkring genom ständiga förbättringar.
  • Att tydliggöra vårdtyngden och bidra till verksamhetsutveckling.

Lokalt vårdprogram demens

I Söderhamn har olika vårdgivare och aktörer skapat ett lokalt vårdprogram för demens. Vi vill tydliggöra hur olika aktörer i vårdkedjan samverkar kring den demenssjuke. Programmet ska även ge ökad kunskap om demens och demensvård.

Vårdprogrammet blir en kvalitetssäkring av vård, diagnostik och omvårdnad av människor med demenssjukdom. Vårdprogrammet vänder sig till människor med demenssjukdom, deras anhöriga och alla som i sitt arbete kommer i kontakt med människor som drabbats av demenssjukdom.

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-19

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter