Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Sjövillan HVB

Sjövillan

Sjövillan HVB (hem för vård och boende) riktar sig till vuxna män över 18 år med missbruksproblematik.

Sjövillan är kommunens HVB och en del av vuxenkedjan i Söderhamns kommun. Placering på Sjövillan sker i huvudsak efter biståndsbeslut enligt SoL av handläggare vid socialtjänstens vuxenenhet.

Verksamheten är bemannad dygnet runt och personalen består av:

  • 1 enhetschef/föreståndare
  • 5 behandlingsassistenter

Målgrupp/målsättning

Sjövillan vänder sig till vuxna män som är 18 år eller äldre med missbruksproblematik. Det finns 10 platser på Sjövillan.

Målet med behandlingsvistelsen är att brukaren ska stärka sin självbild, bearbeta sin missbruksproblematik, skapa nya mönster och förhållningssätt och därigenom förbättra förutsättningarna att efter behandlingstiden fortsätta att leva ett nyktert/drogfritt liv.

Arbetsmetod

Vårt arbete utgår från den vårdplan som socialsekreterare upprättat tillsammans med brukaren. Brukaren och kontaktman gör sedan en gemensam planering som dokumenteras i en genomförandeplan. 

Målsättningen är att stödja samt motivera till en förändring av brukarens livssituation.

Den dagliga behandlingen sker i huvudsak på Beroendecentrum som ligger i närheten av Sjövillan. Brukaren kan då delta i 12-stegsbehandling vilket innebär dagtid 5 dagar i veckan. Brukaren kan också välja enskild behandling vilket också sker på beroendecentrum, vilka metoder som då används görs upp i samförstånd mellan brukare och behandlare.

Brukaren ska under behandlingstiden och sin vistelse på Sjövillan delta aktivt och ta ansvar för sin behandling. Inför avslut ska brukaren ha en längre period med drogfrihet och nya förutsättningar och strategier som behövs för en fungerande livssituation. Andra eventuella behövliga insatser ska också ha etablerats och kännas trygga för brukaren.

Behandlingsmetoderna som används utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18

Fax 0270-147 60
Skicka e-post

Postadress:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
826 80 Söderhamn

Verksamhetschef:

Malin Thurfjell
Tel: 0270-752 26

Enhetschef:

Victoria Johansson
Öppna insatser och boenden
Tel: 0270-750 65

Besöksadress

Sjövillan
Ölandsvägen 2
826 39 Söderhamn

Telefon personal: 0270-750 65
Mobil: 070-207 95 21 (nås dygnet runt)
Fax: 0270- 147 60

Granskad/Uppdaterad: 2018-08-23

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter