Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Interiör- och exteriörbilder, Björkbacka

Björkbacka vård- och omsorgsboende

Adress: Svarvarvägen 122, 820 20 Ljusne

Vård- och omsorgsboendet Björkbacka ligger i Ljusne i den södra kommundelen. Här finns 55 hyreslägenheter (en- och tvårumslägenheter). I husets ena del finns loftgångar och lägenheter med rum, kök och hygienrum.

Den andra delen av huset består av mindre avdelningar "Eken", "Björken" och "Björkebo". Avdelningarna har 5-7 lägenheter bestående av rum, kokskåp och hygienrum, kompletterat med gemensamt avdelningskök/rum för samvaro. Två av avdelningarna är gruppboenden, ett för äldre personer, det andra för äldre med utvecklingsstörning.

I boendet finns en matsal, terapilokal, samlingssal och rum för samvaro. Du äter i matrum på avdelningen eller i den gemensamma matsalen. Frisör och fotvårdare kommer regelbundet till Björkbacka.

Medarbetare

På boendet finns medarbetare inom omvårdnad dygnet runt. Vi arbetar nära dig som bor på avdelningen och äter lunch tillsammans med dig.

Dagtid vardagar finns sjuksköterskor i boendet. Kvällar och helger vänder vi oss vid behov till kommunens sjuksköterskerådgivning. Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut kommer hit vid behov.

Primärvården ansvarar för läkarinsatser och har utsett en läkare med ansvar för vårt boende.  

Individen i centrum

Vi arbetar enligt ett individanpassat förhållningssätt. Syftet är att du ska kunna behålla din identitet (vanor, intressen, m m) och behålla eller utveckla funktioner. Vi arbetar mot tydliga gemensamma mål. Närstående välkomnas att engagera sig i verksamheten.   

Vid flytt till oss erbjuds du att i en levnadsberättelse beskriva vanor och intressen. En genomförandeplan görs tillsammans med dig. I planen beskrivs omvårdnaden och övriga insatser som du behöver samt mål för insatserna. Planen är ett verktyg för vår omvårdnad. Alla boende får en kontaktman bland medarbetarna.

Aktiviteter

På Björkbacka anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till de boendes intressen och förmåga. Tillsammans  firar vi högtider och anordnar ibland underhållning.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Adress
Svarvarvägen 122
826 75 LJUSNE

Enhetschef
Ylva Åhlund
0270-755 59
E-post

Enhetschef
Maria Danielsson
0270-743 90
E-post

Sjuksköterska
0270-754 32

Rehabenheten

Kontakt med hand­läggare samt frågor om vård & omsorg

mån - tor 7.30 - 16.30
fre 7.30 - 16.00
0270-756 56, e-post.

Hjälp oss att bli bättre

Lämna din synpunkt här

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-31

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter