Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Eklunda vård- och omsorgsboende

Adress: Kyrkvägen 43 A , 826 69 Stråtjära
 
Vård- och omsorgsboendet Eklunda ligger i Stråtjära i kommunens västra del. Eklunda består av 26 hyreslägenheter med ett rum, kök, hygienrum. Lägenheterna är fördelade på tre avdelningar "Dungen", "Gläntan" och "Lunden".

Varje avdelning består av 8-9 lägenheter samt ett gemensamt matrum där du äter måltider. Två avdelningar är gruppboende för personer med demenssjukdom.

Det finns en gemensam matsal, samlingssal och ett antal rum för samvaro. Frisör och fotvårdare kommer regelbundet till Eklunda.

Medarbetare

På boendet finns medarbetare inom omvårdnad dygnet runt. Vi arbetar nära dig som bor på avdelningen och äter lunch tillsammans med dig.

Dagtid vardagar finns sjuksköterskor i boendet. Kvällar och helger vänder vi oss vid behov till kommunens sjuksköterskerådgivning. Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut kommer hit vid behov.

Primärvården ansvarar för läkarinsatser och har utsett en läkare med ansvar för vårt boende.

Individen i centrum

Vi arbetar enligt ett individanpassat förhållningssätt. Syftet är att du ska kunna behålla din identitet (vanor, intressen, m m) och behålla eller utveckla funktioner. Vi arbetar mot tydliga gemensamma mål. Närstående välkomnas att engagera sig i verksamheten.   

Vid flytt till oss erbjuds du att i en levnadsberättelse beskriva vanor och intressen. En genomförandeplan görs tillsammans med dig. I planen beskrivs omvårdnaden och övriga insatser som du behöver samt mål för insatserna. Planen är ett verktyg för vår omvårdnad. Alla boende får en kontaktman bland medarbetarna.

Aktiviteter

På Eklunda anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till de boendes behov och förmåga. Tillsammans firar vi högtider och anordnar ibland underhållning.

Andra aktiviteter är t ex festluncher, gudstjänster, gymnastik, sittdans, bingo, spel, musik. De boende har tillfälle till utevistelse i vacker natur och möjlighet att delta i trädgårdssysslor. Vår och sommar görs dagsutflykter med boende.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Adress
Kyrkvägen 43A
826 69 STRÅTJÄRA

Enhetschef
Ulrika Erling
0270-759 41
E-post

Sjuksköterska
0270-759 42

Rehabenheten

Lägenheter Eklunda

Kontakt med hand­läggare samt frågor om vård & omsorg

mån - tor 7.30 - 16.30
fre 7.30 - 16.00
0270-756 56, e-post.

Hjälp oss att bli bättre

Lämna din synpunkt här

Granskad/Uppdaterad: 2018-12-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter