Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Forsgården vård och omsorgsboende

Adress: Kungsgården, 826 94 Norrala

Forsgården ligger i kommunens norra del och består av 30 hyreslägenheter med rum, kokskåp och hygienrum. Lägenheterna är fördelade på tre avdelningar "Forsen", "Ängen" och "Gläntan". Varje avdelning består av tio lägenheter samt ett gemensamt matrum där de boende äter sina måltider. Avdelningen "Gläntan" är ett boende för personer med demenssjukdom.
I boendet finns även en samlingssal och rum för samvaro. Frisör och fotvårdare kommer regelbundet till Forsgården.

Medarbetare

På boendet finns medarbetare inom omvårdnad dygnet runt. Vi arbetar nära dig som bor på avdelningen och äter lunch tillsammans med dig.

Dagtid vardagar finns sjuksköterskor i boendet. Kvällar och helger vänder vi oss vid behov till kommunens sjuksköterskerådgivning. Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut kommer hit vid behov.

Primärvården ansvarar för läkarinsatser och har utsett en läkare med ansvar för vårt boende.  

Individen i centrum

Vi arbetar enligt ett individanpassat förhållningssätt. Syftet är att du ska kunna behålla din identitet (vanor, intressen, m m) och behålla eller utveckla funktioner. Vi arbetar mot tydliga gemensamma mål. Närstående välkomnas att engagera sig i verksamheten.   

Vid flytt till oss erbjuds du att i en levnadsberättelse beskriva vanor och intressen. En genomförandeplan görs tillsammans med dig. I planen beskrivs omvårdnaden och övriga insatser som du behöver samt mål för insatserna. Planen är ett verktyg för vår omvårdnad. Alla boende får en kontaktman bland medarbetarna.

Aktiviteter

På Forsgården anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen
i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till de boendes intressen och förmåga. Tillsammans firar vi högtider och anordnar ibland underhållning.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Adress
Kungsgården 192
826 94 NORRALA

Enhetschef
Margareta Persson
0270-750 03
E-post

Sjuksköterska
0270-750 05

Rehabenheten

Kontakt med hand­läggare samt frågor om vård & omsorg

mån - tor 7.30 - 16.30
fre 7.30 - 16.00
0270-75000, e-post.

Hjälp oss att bli bättre

Lämna din synpunkt här

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter