Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Interiör- och exteriörbilder, Linden

Linden vård- och omsorgsboende

Adress: Stationshusvägen 2, 826 67 Bergvik
 
Linden ligger i kommunens västra del och består av 39 hyreslägenheter (ett- och tvårumslägenheter) om rum, kök och hygienrum. Lägenheterna är fördelade i tre huskroppar "Aspen", "Björken" och "Cedern" med inomhusförbindelse.

I huset finns en gemensam matsal för lunch, övriga måltider serveras i lägenheten. Det finns också en aktivitetslokal och rum för samvaro. Frisör och fotvårdare kommer regelbundet till Linden.

Medarbetare

På boendet finns medarbetare inom omvårdnad dygnet runt. Vi arbetar nära dig som bor på avdelningen och äter lunch tillsammans med dig.

Dagtid vardagar finns sjuksköterskor i boendet. Kvällar och helger vänder vi oss vid behov till kommunens sjuksköterskerådgivning. Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut kommer hit vid behov.

Primärvården ansvarar för läkarinsatser och har utsett en läkare med ansvar för vårt boende.  

Individens behov i centrum

Vi arbetar enligt ett individanpassat förhållningssätt. Syftet är att du ska kunna behålla din identitet (vanor, intressen, m m) och behålla eller utveckla funktioner. Vi arbetar mot tydliga gemensamma mål. Närstående välkomnas att engagera sig i verksamheten.   

Vid flytt till oss erbjuds du att i en levnadsberättelse beskriva vanor och intressen. En genomförandeplan görs tillsammans med dig. I planen beskrivs omvårdnaden och övriga insatser som du behöver samt mål för insatserna. Planen är ett verktyg för vår omvårdnad. Alla boende får en kontaktman bland medarbetarna.

Aktiviteter


På Linden anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till de boendes intressen och förmåga. Vi firar högtider och anordnar ibland underhållning. Andra aktiviteter är exempelvis gemensamt eftermiddagskaffe, bingo, avslappning, gymnastik, "äggsexa" och surströmmingsfest.

Linden har samarbete med väntjänsten, kyrkor, studieförbund och lokala musiker som kommer till boendet och har verksamhet. Utemiljön är fin med grönska, promenadvägar, pergola och fontän m m.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Adress
Stationshusvägen 2
826 67 Bergvik

Enhetschef
0270-733 73
E-post

Sjuksköterska
0270-733 76

Rehabenheten

Kontakt med hand­läggare samt frågor om vård & omsorg

mån - tor 7.30 - 16.30
fre 7.30 - 16.00
0270-756 56, e-post.

Hjälp oss att bli bättre

Lämna din synpunkt här

Granskad/Uppdaterad: 2018-12-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter