Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska en bouppteckning göras. Dödsboanmälan upprättas av Arbetsmarknads- och socialnämnden och förvaras hos Skatteverket. Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet.

Under vissa förutsättningar kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning

Så är fallet om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.


Hur går det till att göra en dödsboanmälan?

Anmälan om dödsfallet sker till Socialnämnden på den ort som den avlidne var bosatt, för folkbokförda i Söderhamns kommun gäller alltså Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Dödsboanmälan inom 2 månader

Anmälan bör göras inom 2 månader efter dödsfallet. Då börjar vi göra en boutredning. Den ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar som kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror, samt värdet av lösöret. Vid prövningen om dödsboanmälan kan ske tas inte hänsyn till den avlidnes skulder. Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord.
Huvudregeln är att vi gör ett besök i den avlidnes bostad.

Dödsbodelägare är skyldig att inlämna följande uppgifter till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen:

  • Dödsfallsintyg med släktutredning (från Skatteverket.)
  • Uppgifter om tillgångar såsom bankmedel, kontanter, aktier/obligationer, försäkringar, pension, lön, A-kassa, överskjutande skatt, bil/MC/husvagn, och bostadsrätt.
  • Uppgifter om utgifter såsom faktura på begravningskostnad, gravvård (gravsten), förtäring/minnesstund, samt övriga obetalda räkningar och skulder (hyra, el, telefon, m.m).

Skulder avskrivs om dödsboet saknar tillgångar

Alla skulder avskrivs i samband med dödsfall om dödsboet saknar tillgångar - utom begravningskostnad och lån där det finns borgensman.
Du meddelar fordringsägarna att det saknas medel i dödsboet när fakturorna kommer, t.ex el, telefon, TV-licens, hyra, hemtjänst. När dödsboanmälan är klar skickar vi originalet till Skatteverket i Härnösand och en kopia till dig. Du skickar sedan en kopia till respektive fordringsägare varpå skulderna avskrivs.

Vem betalar begravningen?

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan företrädare för dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd. Bistånd till kostnader för begravning kan utgå med max 50% av basbeloppet. Från detta belopp avräknas eventuella tillgångar i dödsboet vid dödsdatum.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fastställt en norm för begravningskostnader.

De kostnader som ersätts av ekonomiskt bistånd vid en begravning är följande: kista/urna, begravningsbyråns kostnader, gravrätt, en dödsannons i en tidning, kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätter Arbetsmarknads- och socialnämnden att detta används), begravningskaffe, samt sten och inskription. De kostnader som Arbetsmarknads- och socialnämnden inte ersätter är tackannons, de anhörigas handbuketter, middag, solist, framtida vård av grav, samt begravning utanför Sverige.

Du som är anhörig behöver inte ta kontakt med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen före begravningen om kostnaderna ryms inom dödsboet

Ta gärna kontakt med olika begravningsbyråer för att få kostnadsförslag. Om kostnaderna, vilka skall vara skäliga, dvs stå i rimlig proportion till den avlidnes förhållanden, ej täcks av dödsbodelägarna bör kontakt ha tagits med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen innan tjänsterna beställts.

Har du frågor? Vänd dig till din begravningsbyrå eller till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18

Fax 0270-147 60
Skicka e-post

Postadress:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
826 80 Söderhamn

Handläggare:

Josefine Lausen
Tel: 0270-752 61

Relaterad information

www.efterlevandeguiden.selänk till annan webbplats

Relaterad information

Norm för begravningskostnaderPDF (pdf, 261 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2018-09-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter