Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska en bouppteckning göras. Under vissa förutsättningar kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning. Så är fallet om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

Dödsboanmälan upprättas av Arbetsmarknads- och socialnämnden och förvaras hos Skatteverket. Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet.

Hur går det till?

Anmälan om dödsfallet sker till Socialnämnden på den ort som den avlidne var bosatt. En boutredning påbörjas. Den ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar som kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror, samt värdet av lösöret. Vid prövningen om dödsboanmälan kan ske tas inte hänsyn till den avlidnes skulder. Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord.

Läs mer om Dödsboanmälan

För ytterligare information och anmälan

Kontakta kommunens dödsbohandläggare på tel. 0270-752 61 eller genom Arbetsmarknads- och socialförvaltningens reception.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Besöksadress:
Köpmantorget 2 B

Receptionen 0270-752 95
Fax 0270-147 60
Skicka e-post

Postadress:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
826 80 Söderhamn

Handläggare:

Josefine Lausen
Tel: 0270-752 61

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter