Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Dödsboanmälan - hur går det till?

Du kontaktar Arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att göra en dödsboanmälan, den bör göras inom 2 månader efter dödsfallet. Huvudregeln är att vi gör ett besök i den avlidnes bostad. Dödsbodelägare är skyldig att inlämna följande uppgifter till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen:

  • Dödsfallsintyg med släktutredning, det behöver du hämta ut från Skatteverket.
  • Uppgifter om tillgångar såsom bankmedel, kontanter, aktier/obligationer, försäkringar, pension, lön, A-kassa, överskjutande skatt, bil/MC/husvagn, och bostadsrätt.
  • Uppgifter om utgifter såsom faktura på begravningskostnad, gravvård (gravsten), förtäring/minnesstund, samt övriga obetalda räkningar och skulder (hyra, el, telefon, m.m).

Alla skulder avskrivs i samband med dödsfall om dödsboet saknar tillgångar, utom begravningskostnad och lån där det finns borgensman. Du meddelar fordringsägarna att det saknas medel i dödsboet när fakturorna kommer, t.ex el, telefon, TV-licens, hyra, hemtjänst. När dödsboanmälan är klar skickar vi originalet till Skatteverket i Härnösand och en kopia till dig. Du skickar sedan en kopia till respektive fordringsägare varpå skulderna avskrivs.

Vem betalar begravningen?

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan företrädare för dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd. Bistånd till kostnader för begravning kan utgå med max 50% av basbeloppet. Från detta belopp avräknas eventuella tillgångar i dödsboet vid dödsdatum.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fastställt en norm för begravningskostnader.

De kostnader som ersätts av ekonomiskt bistånd vid en begravning är följande: kista/urna, begravningsbyråns kostnader, gravrätt, en dödsannons i en tidning, kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätter Arbetsmarknads- och socialnämnden att detta används), begravningskaffe, samt sten och inskription. De kostnader som Arbetsmarknads- och socialnämnden inte ersätter är tackannons, de anhörigas handbuketter, middag, solist, framtida vård av grav, samt begravning utanför Sverige.

Du som är anhörig behöver inte ta kontakt med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen före begravningen om kostnaderna ryms inom dödsboet. Ta gärna kontakt med olika begravningsbyråer för att få kostnadsförslag. Om kostnaderna, vilka skall vara skäliga, dvs stå i rimlig proportion till den avlidnes förhållanden, ej täcks av dödsbodelägarna bör kontakt ha tagits med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen innan tjänsterna beställts.

Har du några frågor vänd dig till din begravningsbyrå eller till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, telefon 0270-752 95.

Söderhamns kommun

Socialförvaltningen
Köpmantorget 2 B
826 80 Söderhamn
Tel 0270-752 95
Fax 0270-147 60
Skicka e-post

Handläggare

Josefine Lausen
Tel: 0270-752 61

Receptionen
Tel: 0270-752 95

Relaterad information

Norm för begravningskostnaderPDF (pdf, 261 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter