Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Försörjningsstöd

Att ansöka om försörjningsstöd (Socialbidrag)

Kontakta Arbetsmarknads- och socialförvaltningens försörjningsenhet i Söderhamn och beställ tid för ett besök. Vid första besöket ska du ha med dig:

 • Legitimation
 • Hyreskontrakt och hyresavi, som styrker boendekostnad
 • Kopia på den senaste deklarationen
 • Inkomstuppgifter som exempelvis lön, pension, sjukpenning, föräldrapenning, underhållsstöd eller bostadsbidrag för de senaste två, tre månaderna
 • Handlingsplan från Arbetsförmedlingen om du är arbetslös
 • Läkarintyg om du är sjukskriven
 • Kontobevis och kontoutdrag för de senaste tre månaderna

Försörjningsstödet är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand har du ett eget ansvar att försörja dig själv genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem (t.ex. a-kassa, sjukersättning, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning). Tillgångar (bankmedel, aktier m.m.) eller kapitalvaror, som lätt går att säljas, måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd. Egen fastighet och bil är tillgångar som också kan påverka rätten till försörjningsstöd. Regeringen beslutar varje år om en s.k. riksnorm för försörjningsstöd, som gäller för hela landet.

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna.

I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, och medlemsskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Så här räknar vi

När vi räknar ut summan för försörjningsstödet, räknar vi alltid hela hushållets inkomster och utgifter.

Om du är gift/sambo räknar vi även med din makes/makas/sambos inkomster och utgifter. Ditt hushålls behov av försörjningsstöd får du genom att lägga ihop riksnormens belopp för dina familjemedlemmar med de andra skäliga kostnaderna som du har (boende, hushållsel med mera). Från det beloppet drar du hushållets inkomster.

Så här räknar du ut ditt behov:

+ Personliga kostnader för varje hushållsmedlem (se riksnorm)
+ Hushållsgemensamma kostnader (se riksnorm)
+ Hushållets skäliga kostnader (t ex hyra, el, fackavgift)

- Hushållets inkomster _____________________________________________________
Hushållets behov av försörjningsstöd

På Socialstyrelsens hemsida kan du göra en provberäkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmarknads- och socialnämndens riktlinjer
Socialtjänstförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsens sida om riksnormen 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Av försörjningsenheten får man en ansökningsblankett som ska fyllas i. Försörjningsenheten gör sedan en ekonomisk utredning. Den är frivillig och kan avbrytas om du vill det. Det är viktigt att försörjningsenheten får veta hur stor familjen är, hemmaboende barns ålder, hur man bor och hur inkomster, utgifter och tillgångar ser ut. Allt måste vara ifyllt på ansökan och ansökan måste vara underskriven för att den ska kunna behandlas.

Ansökningsblankett FörsörjningsstödPDF (pdf, 427.8 kB) (skriv ut och fyll i)

Socialtjänsten är skyldig att skriva ner - dokumentera - uppgifter som är viktiga för handläggningen. Allt som skrivs sparas normalt i 5 år.

Lämna riktiga uppgifter

Alla uppgifter om olika inkomster måste vara riktiga. Att lämna felaktiga uppgifter är brottsligt och kan leda till polisanmälan enligt Bidragsbrottslagen.

Läs mer om bidragsbrott
BidragsbrottslagenPDF (pdf, 23.5 kB)

Betala tillbaka

Socialtjänsten kan kräva tillbaka pengar som har betalats ut om man har lämnat oriktiga uppgifter eller om man har fått en förskottsutbetalning från socialtjänsten i väntan på exempelvis pension, bostadsbidrag eller sjukersättning.

Överklaga

Om socialtjänsten avslår hela eller en del av ansökan om försörjningsstöd går det att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. Det ska göras skriftligt inom 3 veckor efter beslutet. Socialtjänsten ska informera om hur det går till och hjälpa till om det behövs.

Läs mer om överklagan

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifterna som lämnas till socialtjänsten är sekretessbelagda. Socialtjänstens personal har tystnadsplikt.

Detta krävs för att du ska få försörjningsstöd

Man har inte rätt till ekonomisk hjälp om man har pengar eller fonder på banken, eller om man har andra tillgångar.

Den som är arbetslös måste:

 • Vara inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete
 • Delta i arbetsförmedlingens eller kommunens åtgärdsprogram för arbetslösa.
 • Vara beredd att söka arbete utanför det egna yrkesområdet och att arbeta på annan ort.

Den som är sjukskriven måste:

 • Visa läkarintyg
 • Vara medveten om att vid långvarig sjukskrivning kan socialtjänsten samarbeta med försäkringskassan och arbetsförmedlingen i en rehabiliteringsplan.

Andra krav är att man i första hand måste söka andra ersättningar som:

 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsstöd
 • Studerande och unga kan komma att erbjudas praktik eller kompetenshöjande verksamhet enligt 4 kap 4 § SoL för att erhålla försörjningsstöd. Socialtjänsten kan minska biståndet om man tackar nej till en praktik utan acceptabelt skäl.

För ytterligare information kontakta Söderhamns kommuns Kundtjänst, tel. 0270-750 00.

Säg vad du tycker

Har du synpunkter, beröm eller är missnöjd med vår verksamhet? Berätta det för oss. Att få reda på dina synpunkter ökar våra möjligheter att förbättra verksamheten. Du kan kontakta din handläggare eller ansvarig enhetschef respektive verksamhetschef. Eller så fyller du i vår synpunktsblankettPDF (pdf, 1022.3 kB).

Skriv kortfattat. Lämna blanketten till den verksamhet som är berörd. Du kan också skicka den till oss. Vik ihop och posta - portot är redan betalt. Berörd chef får ta del av dina synpunkter. Du kan vara anonym men om du uppger namn, adress eller telefonnummer får du svar.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18

Fax 0270-147 60
Skicka e-post

Postadress:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
826 80 Söderhamn

Tf Verksamhetschef:

Malin Thurfjell
Försörjningsenheten
Tel: 0270-752 26

Enhetschef:

Linnea Lindström
Försörjningsenheten
Tel: 0270-752 01

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-15

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter