Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Stipendier, fonder, stiftelser, bidrag & utmärkelser

I Söderhamns kommun finns flera möjligheter att söka stipendier och bidrag eller att nominera någon till en utmärkelse.

Anna och Evald Larssons studiefond - till elever i Mo församling.

Edlingska stiftelsen- Till behövande äldre personer bosatta i Söderhamns församling.

Fastigheten Mamre N:o 1 - För vård av barn från Söderhamns församling.

Frida Bodells donationsfond- För åldrings- och ungdomsvård samt ungdomsutbildning till personer inom Skogs församling.

Förre bagarmästare Oscar Zackeus och Gerda Erikssons fond- Till personer under 65 år i Söderhamns församling och som på grund av sjukdom eller stor barnaskara är i behov av stöd.

Gerda och LA Stenbergs donationsfond- till skötsamma jordbrukare.

Kamratmiddagar- Föreningsbidrag vid representation, till exempel för middag.

Kulturstipendiet för unga

Kulturpris och hedersomnämnanden

Magasinkassefonden - för fortsatt utbildning till företrädevis jordbrukarungdom

Olof Söderholms barnhemsfond - För vård av barn från Söderala församling.

Per Ahlquists donationsfondlänk till annan webbplats - elever som går naturvetenskapliga eller tekniska linjer och önskar deltaga i språkstudier i Schweiz

Ruth och Margit Liljeblads fond- för elever vid Stenbergaskolan som ägnar sig åt trädgårdslära eller liknande

Stiftelsen Uddemantals- lego och rotehållarkassefonden- till hemvärnet, frivilliga skytterörelser och liknande i Söderala.

Söderhamns sociala fond - till behövande inom Söderhamns kommun.

Wennströmska minnesfonden - Till behövande äldre personer bosatta i Söderhamns församling.

Årets idrottsledarutmärkelse - Idrottsledarutmärkelsen ska gå till en person som under lång tid har gjort betydande insatser för en eller flera idrotter i Söderhamns kommun.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-07-30

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter