Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kommer föräldrar ofta i kris och kan behöva hjälp att kommunicera och se barnets perspektiv och behov. Vi som arbetar på Familjerättsgruppen vill och kan hjälpa er genom det svåra.

För att komma överens - samarbetssamtal

För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera, kan ni komma till familjerätten på samarbetssamtal.

Efter en separation har barnet fortsatt rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans försöker finna den lösning som är bäst för sitt barn. Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar att förhindra att konflikten trappas upp och behöver avgöras av domstol. Istället kan föräldrarna gemensamt hitta former för vårdnaden om barnet, barnets boende och umgänge. Samtalen kan leda fram till ett avtal eller en överenskommelse.

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen erbjuda föräldrar samarbetssamtal under sakkunnig ledning. I Söderhamn är det familjerättens socialsekreterare som har denna uppgift.

  • Samarbetssamtal är frivilliga och kostnadsfria
  • Samarbetssamtal som sker på föräldrars initiativ registreras inte

Kontakta gärna oss för ett rådgivande samtal

Om ni är överens - skriv ett avtal

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden; var barnet ska bo och hur umgänget mellan barn och föräldrar ska se ut, då kan ni skriva ett avtal som familjerätten godkänner. Förutsättningen är att innehållet i avtalet inte är uppenbart oförenlig med barnets bästa. Avtalet har samma verkan som en dom i domstol.

Innan ett avtal godkänns träffar familjerätten föräldrarna för en mindre utredning. Det kan även vid behov vara aktuellt att träffa det barn som avtalet avser.

Om en av er föräldrar haft ensam vårdnad från barnets födelse och ni är överens om att ändra till gemensam vårdnad kan ni själva göra det hos skatteverket.
Anmälan om gemensam vårdnad - blankett hos Skatteverketlänk till annan webbplats

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18

Fax 0270-147 60
Skicka e-post

Postadress:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
826 80 Söderhamn

Kontaktuppgifter Familjerätten

Anna Olsson
0270-756 89

Ingela Holm
0270-752 35

Marielle Engberg
0270-752 70

Separation och skilsmässa


Ansök om skilsmässalänk till annan webbplats
(Sveriges domstolar)

Underhållsstöd/bidarglänk till annan webbplats
(Försäkringskassan)

Granskad/Uppdaterad: 2017-12-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter