Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Överklaga biståndsbeslut

Omvårdnadsförvaltningen arbetar med myndighetsutövning. De flesta beslut vi fattar om till exempel hemtjänst eller plats i vård- och omsorgsboende kan du överklaga. Det måste ske inom 3 veckor från då du tog emot beslutet.

Om du behöver hjälp med överklagan, kontakta din handläggare. Namn och kontaktuppgifter hittar du på ditt beslut.

Hur du överklagar ett beslut

Överklagan ska innehålla uppgift om:

1. Vilket beslut du överklagar.

2. Vilken ändring i beslutet du vill ha.

3. Ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

4. Skrivelsen ska undertecknas av dig.

Skrivelsen ska adresseras till Förvaltningsrätten men du skickar den till:
Söderhamns kommun
Omvårdnadsnämnden
826 80 SÖDERHAMN

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Ombudet ska sända in fullmakt i orginal samt uppge namn, adress och telefonnummer. Blankett för fullmakt hittar bland e-tjänster och blanketter

Hantering av din överklagan

När du skickat in din överklagan görs en bedöming om den inkommit i tid eller ej. Om du inte överklagat beslutet inom 3 veckor avvisas överklagan.

Om överklagan inkommit i rätt tid omprövar handläggaren/den instans som fattat beslutet ärendet och väger in de uppgifter du lämnat i överklagan.

Om handläggaren/instansen finner anledning att ändra beslutet så sker detta och du får ett nytt besked om hur beslutet ändrats. Beslutet kan ändras helt i enlighet med ditt önskemål eller delvis. Om beslutet ändras delvis kan du välja att fortsatt överklaga den del av beslutet ni inte kom överens om.

Om handläggaren inte finner skäl att ändra sitt ursprungsbeslut, trots din överklagan, skickar vi samtliga handlingar i ärendet till Förvaltningsrätten i Falun för beslut.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Kontakt med hand­läggare samt frågor om vård & omsorg

mån - tor 7.30 - 16.30
fre 7.30 - 16.00
0270-75000, e-post.

Granskad/Uppdaterad: 2014-09-05

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter